Du søgte efter konkurs

Viser 61-80 af 100

 1. Codan A/S

  dansk forsikringskoncern; stiftet som et aktieselskab i 1916 af Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. Tegner efter 2004 udelukkende skadesforsikringer. I ... Læs mere

 2. omstødelse

  retsmiddel ved konkurs, tvangsakkord og gældssanering, hvorved gyldige dispositioner kan ophæves, hvis de har formindsket aktivmassen eller forøget gælden ... Læs mere

 3. Gedved

  by i Østjylland 7 km nord for Horsens; 2104 indb. (2014). Byen er anlagt omkring 1400 ved en korsvej på den gamle landevej mellem Horsens og Skanderborg. G... Læs mere

 4. Johan Skjoldborg

  1861-1936, dansk forfatter. Den nordjyske husmandssøn blev i 1881 lærer fra Ranum Statsseminarium. Mens han havde embede i ... ... Læs mere

 5. Moral Majority, Inc.

  amerikansk politisk organisation, grundlagt i 1979 af Jerry Falwell. Organisationen, der blev central i det såkaldte New Right, var et led i bestræbelserne... Læs mere

 6. Dansk Institut for FiskeriTeknologi og Akvakultur

  ...DIFTA, forskningsinstitution 1990-2000, etableret ved en sammenlægning af fire danske forsknings- og udviklingsinstitutioner. DIFTAs formål var at lede og... Læs mere

 7. Vølund

  dansk industrivirksomhed, stiftet 1898. Med godsejer Erik Grevenkop-Castenskiold (1914-2001), der i 1954 var blevet majoritetsejer, skete der en kraftig udvi... Læs mere

 8. Henrik Müller

  16.3.1609-2.3.1692, embedsmand og storkøbmand. Müller, der var uddannet bl.a. på Sorø Akademi... ... Læs mere

 9. Piper Aircraft Co.

  ...The New Piper Aircraft, Inc., amerikansk producent af små en- og tomotorede almenfly, stiftet 1937 af William T. Piper (1881-1970) som en reorganisering ... Læs mere

 10. selvopfyldende profeti

  det fænomen, at alene en udbredt forventning til et hændelsesforløb kan fremkalde dette hændelsesforløb, også selvom forventningen er baseret på en fa... Læs mere

 11. garant

  (af fr. garer 'beskytte', vist lånt fra germ. waran, jf. da. vare 'tage vare på, passe på'), indskyder af risikovillig garantikapital i en sparekasse, et ge... Læs mere

 12. Fokker

  hollandsk flyfabrik, grundlagt 1912 i Tyskland af Anthony H.G. Fokker (1890-1939). Under 1. Verdenskrig byggede Fokker det tyske militærs vigtigste flytype... Læs mere

 13. fordringspant

  pantsætningsform indført i 2006 samtidig med virksomhedspant. De nye pantsætningsformer forringer ikke adgangen til at etablere fakturabelåningsarrangement... Læs mere

 14. konkurskonvention

  traktat, der indeholder regler om, i hvilket land eller i hvilke lande en person kan erklæres konkurs, konkursens virkning i andre lande, og hvilket lands lov... Læs mere

 15. Nicolas Winding Refn

  f. 29.9.1970, dansk filminstruktør, søn af ... ... Læs mere

 16. Rolls-Royce

  britisk producent af luksusbiler og flymotorer, grundlagt 1906 af teknikeren Henry Royce og den formuende bilforhandler Charles Rolls (1877-1910); de havde ... Læs mere

 17. Incentive-koncernen

  Danmarks første kapitalformidlingsselskab, stiftet i 1967 på initiativ af den daværende Privatbanken (hvortil Den Danske Bank og Handelsbanken sluttede s... Læs mere

 18. Australien - retssystem

  Retssystemet har siden 1788 fulgt den britiske common law-model. I 1828 vedtog det britiske parlament en lov, der gjorde al britisk ret gældende i Australie... Læs mere

 19. Korinthkanalen

  kanal i Grækenland, der forbinder Den ... ... Læs mere

 20. Christian Rovsing A/S

  dansk it-virksomhed, etableret 1963 af Christian Rovsing. Firmaets aktiviteter spændte bl.a. fra udvikling af Dankortet over et datakommunikationssystem til... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki