Du søgte efter kontanter

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. kontanter

  (se kontant), rede penge, dvs. sedler og mønter. ... Læs mere

  Tags:

 2. cash

  (eng., via fr. fra it. cassa, lat. capsa kasse), rede penge; kontanter; pengekasse. ... Læs mere

  Tags:

 3. giro

  system til overførsel af penge fra en konto til en anden uden anvendelse af kontanter. Kendes især fra postvæsenet (... ... Læs mere

 4. realisationsprincip

  (1. led af fr. réalisation, af lat. realis, af res 'ting, sag, forhold'), regnskabsprincip, som alene medregner årets realiserede kursgevinster og -tab på f... Læs mere

 5. realindskud

  indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre aktiver end kontanter, se apportindskud. ... Læs mere

 6. aktiver

  økonomiske resurser, som ejes eller kontrolleres af en person eller en virksomhed, og som forventes at skabe indtjening. Aktiver inddeles i anlægsaktiver, fx... Læs mere

 7. kassereserve

  ... Læs mere

 8. apportindskud

  indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre værdier end kontanter ved selskabets stiftelse eller ved kapitalforhøjelse. For at sikre, at selskabskapita... Læs mere

 9. kontant

  (it. contante, af lat. computare tælle sammen), håndfast; 'til at tage og føle på'. ... Læs mere

  Tags:

 10. kapitalstruktur (Mulige argumenter for kapitalstrukturrelevans)

  Der eksisterer ikke én sammenhængende kapitalstrukturteori, men nedenfor berøres en række af de faktorer, som kan resultere i relevans af finansieringsbesl... Læs mere

 11. anpartsselskab

  aps, erhvervsdrivende juridisk person, hvis indskudskapital mindst skal udgøre 80.000 kr. eller et tilsvarende beløb i euro (2010). Reglerne om anpartssels... Læs mere

 12. sørøveri

  ... ...pirateri, røveri til søs; plyndring og overfald begået på det åbne hav eller ved kysterne, hvor der ikke er tale om krigstilstand eller kaperi (se ... Læs mere

 13. per kontant

  (af it. per contante), mod betaling i rede penge. ... Læs mere

  Tags:

 14. kontant - modtagelse

  (it. contante, af lat. computare tælle sammen), som betales i rede penge; som betales ved varens modtagelse. ... Læs mere

  Tags:

 15. Skillingen ruller

  Det er næppe muligt at overvurdere kirkens betydning for det senmiddelalderlige samfund. Netop med hensyn til pengevæsenets modernisering kom pavestolen me... Læs mere

 16. Åger

  Den stærkt voksende anvendelse af kontanter bidrog også til at skabe et forøget kreditbehov. Men her kom man nemt i konflikt med kirken, der fra oldtiden ... Læs mere

 17. likvider

  kontante betalingsmidler. ... Læs mere

  Tags:

 18. Statsleverandørernes skæbne

  Det var statskreditorerne, der var Sehesteds med- og modspillere, da han begyndte at fungere som rigsskatmester. Marseliserne, Henrik Müller, Jens Lassen og... Læs mere

 19. Dødens time

  „Intet er vissere end døden, og intet uvissere end dødens time,” var en selvfølgelig sandhed, der gang på gang nævnes i tidens testamenter. Det var ... Læs mere

 20. Køb og salg

  For dagliglivet var det dog småmøntens tilstedeværelse, der afgjorde, i hvilket omfang penge i virkelig mønt kunne spille en væsentlig rolle. Og som mø... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki