Du søgte efter kontinuert

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. kontinuert

  (se kontinuere), sammenhængende; uden spring el. brud. ... Læs mere

  Tags:

 2. kontinuert funktion

  matematisk begreb. Intuitivt er en reel funktion y = f (x) af en reel variabel kontinuert, hvis en lille ændring i x kun fører til en lille ændring i y. G... Læs mere

 3. kontinuert ordning

  i matematik en ordning i en mængde med den egenskab, at der for hver klasseinddeling af mængden i en overmængde og en undermængde (hvor alle overmængdens ... Læs mere

 4. skalere

  (se skala), tillægge kontinuert varierende fænomener, fx præstationer, talmæssige værdier, der udgør en skala. ... Læs mere

 5. kompensator

  optisk komponent, der benyttes til at kontrollere lysets polarisationstilstand. Med en kompensator kan den ene polarisationskomposant i en lysstråle faseforsi... Læs mere

 6. Landsat

  familie af kommercielle jordobservationssatellitter opsendt af NASA siden 1972. ... ... Læs mere

 7. oscillation

  ... (afledt af lat. oscillare 'svinge'), d.s.s. svingning. I matematik er oscillationen en talværdi knyttet til en fun... ... Læs mere

 8. l'Hospitals regel

  (efter G.F.A. de L'Hospital, der dog havde lært reglen af ... ... Læs mere

 9. pingo

  tidl. dyndvulkan, karakteristisk bakketype i permafrostområder, der indeholder en kerne af massiv is. Pingoer dannes ved frysning af vand spærret inde unde... Læs mere

 10. ord (Ordet som syntaktisk enhed)

  Ordet er også basis for inddeling af ordforrådet i ordklasser og spiller dermed en vigtig rolle for sprogets syntaktiske opbygning. I sprog som dansk skelnes... Læs mere

 11. diskontinuert

  (lat. dis- + kontinuert), det modsatte af kontinuert. ... Læs mere

 12. diskontinuert funktion

  ... i matematik en funktion, der ikke er kontinuert. Et punkt x0, hvori funktionen f ikke er kontinuert, kaldes et diskontinuitetspunkt, og til et sådant find... Læs mere

 13. Okas princip

  (efter den japanske matematiker Oka Kiyoshi, 1901-78, der i 1939 løste nogle berømte problemer i teorien for flere komplekse variable), matematisk princip, d... Læs mere

 14. diskret matematik

  samlebetegnelse for de grene af matematikken, hvor den matematiske analyses kontinuitetsbegreb (jf. kontinuert funktion) ikke spiller en afgørende rolle. Disk... Læs mere

 15. impulsering

  omdannelse af et kontinuert analogt signal, fx et elektrisk signal fra en mikrofon, til en tidsfølge af impulser, hvor hver impuls afspejler det kontinuerte s... Læs mere

 16. Peanos kurve

  ... (efter G. Peano, der i 1890 opdagede eksistensen af sådanne kurver), Peano-kurve, matematisk kurve i planen givet ved to kontinuerte funktioner x = f (t... Læs mere

 17. radiofyr

  radiosender med kendt position, som udsender radiosignaler, for at skibe eller fly kan pejle retningen til fyret. De første radiofyr blev etableret i 1920'ern... Læs mere

 18. ligedannethed

  i naturvidenskaben det forhold, at visse systemer ikke ændres, når de betragtes under voksende forstørrelse eller længdeskala. Ligedannethed spiller en fun... Læs mere

 19. homotopiteori

  (1. led af homo- og gr. topos 'sted'), grundlæggende matematisk teori inden for topologi. Den beskæftiger sig med de egenskaber ved geometriske objekter, som... Læs mere

 20. Ljungström-forvarmer

  ... kontinuert virkende varmeveksler udviklet af Fredrik Ljungström i 1922. Det er en meget kompakt varmeveksler med et lavt trykfald, som gør den velegnet t... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki