Du søgte efter kopskat

Viser 1-17 af 17

 1. kopskat

  skat, som rammer alle skattepligtige personer lige uden hensyn til deres økonomiske forhold. Kopskat kendes fra Romerriget og middelalderen, men er også bl... Læs mere

 2. capitation

  (af lat. capitatio), hovedskat; kopskat. ... Læs mere

 3. jizya

  ... ...jizyah, særlig kopskat under det islamiske kalifat, som blev betalt af medlemmer af de anerkendte religioner, især kristne og jøder. Til gengæld fik... Læs mere

  Tags:

 4. ekstraskat

  skat indført i Danmark i 1762. Ekstraskat skulle betales med et beløb af én rigsdaler årligt af enhver person over 12 år; for bønder dog over 16 år. Fat... Læs mere

 5. dhimma

  (arab. 'pagt, forpligtelse, aftale'), i islamisk ret den beskyttelse, som et muslimsk samfund har pligt til at yde medlemmer af anerkendte ikke-muslimske tross... Læs mere

 6. Peasants' Revolt

  (eng. 'bondeoprør'), folkeligt oprør i det sydøstlige England i 1381. Oprørets umiddelbare årsag var inddrivelsen af en kopskat, men det havde baggrund... Læs mere

 7. capitatio

  (lat. 'hovedskat, kopskat', afledt af caput 'hoved'), romersk personskat, der blev indført under kejser Diokletian. Capitatio omfattede dels den menneskelige ... Læs mere

 8. den koptisk-ortodokse kirke

  det største kirkesamfund i Egypten. Traditionen hævder, at evangelisten Markus bragte kristendommen til Alexandria, og at de alexandrinske biskopper, der er ... Læs mere

 9. Rusland (Historie - 1682-1917)

  Peter den Store og hans reformer Med ... ... Læs mere

 10. Kina - historie

  Afgrænsning Den kinesiske histories territorium er ideelt set det moderne Kinas territorium med ... ... Læs mere

 11. Jørgen Brahe

   22.5.1585-12.2.1661, rigsråd. Født på Halsted kloster, død på Hvedholm, begravet i Horne k. B. opdroges først hos sin fadder Sophie Gyldenstierne, abbe... Læs mere

 12. Håndfæstningen forsvinder

  Med indførelsen af arveriget var første akt af det store efterårsdrama i 1660 spillet til ende. Men dermed var intet afgjort om den nye regeringsform. Bor... Læs mere

 13. Anders Bille

   19.3.1600-10.11.1657, rigsmarsk. Født på Rønnowsholm i Vendsyssel, død i Frederiksodde (Fredericia), begravet i Hårby k. B. gik tidligt i udenlandsk kri... Læs mere

 14. Skattetrykket

  En nok så væsentlig årsag til de dårlige tider for fæstelandbruget var skattetrykket. Fra begyndelsen af 1650'erne til slutningen af århundredet firedo... Læs mere

 15. skatter

  skat, betalinger fra private til det offentlige, som ikke modsvares af en direkte modydelse. Ifølge Grundloven § 43 kan skatter kun pålægges... ... Læs mere

 16. kommunaløkonomi

  økonomisk disciplin, som beskæftiger sig med såkaldt fiskal føderalisme, dvs. med offentlige opgavers løsning og finansiering. Kommunaløkonomisk teori... Læs mere

 17. Romerriget - historie

  Romerrigets historie inddeles traditionelt i fire perioder: kongetid, republikansk tid, kejsertid og den senere kejsertid, først og fremmest ud fra forfatn... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki