Du søgte efter korrelation

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. korrelation

  (af kon- og lat. relatio 'tilbageførelse', afledt af referre 'bringe tilbage, henføre'), inden for geologi bruges begrebet om overensstemmelse mellem geograf... Læs mere

 2. korrelation

  (af kon- og lat. relatio 'tilbageførelse', afledt af referre 'bringe tilbage, henføre'), i statistik et teoretisk mål for graden af lineær samvariation mel... Læs mere

 3. Spearmans rang korrelation test

  Er et ikke-parametrisk mål for graden af samvariation mellem to rangordnede variable og kan anvendes, når korrelationen ikke er retlinet og variablerne ikke... Læs mere

 4. magnetostratigrafi

  ... (2. led stratigrafi), brugen af mineralers magnetiske orientering (geomagne... ... Læs mere

 5. tefrokronologi

  (af tefra og kronologi), geologisk korrelationsmetode, der bygger på forekomsten af genkendelige eller daterbare lag af vulkansk aske (tefra). As... ... Læs mere

 6. ledefossil

  geologisk udtryk for en fossil art eller slægt, der levede i en relativt kort tidsperiode, og som ved sin hyppighed, udbredelse og genkendelighed er særlig... Læs mere

 7. Aspects forsøg

  eksperimenter udført i 1982 under ledelse af den franske fysiker Alain Aspect (f. 15.6.1947). Komplementariteten og ... ... Læs mere

 8. multivariat analyse

  (1. ord af multi- og mlat. variatus 'skiftende'), i statistik fællesbetegnelse for metoder til at undersøge flere egenskaber, der er målt på de samme objek... Læs mere

 9. kohærens

  (af lat. cohaerere 'hænge sammen'), inden for fysik en korrelation mellem to eller flere svingninger, fx lysbølger, der indebærer, at disse kan udvise inter... Læs mere

 10. naturlov

  i naturvidenskaben generel og velbegrundet sammenhæng mellem fysiske størrelser. Naturlove kaldes i videnskabsteorien også for nomologiske udsagn....Der er ... Læs mere

 11. psykolingvistik

  ... forskningsfelt, der beskæftiger sig med de mentale strukturer og processer, som ligger til grund for menneskesprog. Centrale områder inden for psykolingv... Læs mere

 12. stratigrafi

  (af lat. stratum 'lag' og -grafi), den del af geologien, der har til formål at beskrive geologiske lags indbyrdes alder og sammenhæng. Kendskab til lagenes... Læs mere

 13. biostratigrafi

  del af geologien, der beskæftiger sig med at inddele sedimenter og sedimentære lagserier ud fra deres indhold af fossiler. Hovedfo... ... Læs mere

 14. undervandsnavigation

  positionsbestemmelse af neddykkede ubåde og undervandsrobotter. De vigtigste metoder til positionsbestemmelse under vand er akustisk ... ... Læs mere

 15. palæomagnetisme

  geofysisk disciplin, der ved magnetisk undersøgelse af geologiske og arkæologiske materialer skaffer oplysninger om Jordens magnetfelt ... ... Læs mere

 16. foraminiferer

  Foraminifera, gruppe af encellede organismer, protister; de fleste er 0,1-1 mm store. De fleste foraminiferer er marine, og flertallet af arter er bundleven... Læs mere

 17. semiotik

  studiet af produktion, overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og lagring af betydning ved hjælp af tegn, ikke alene i tale og skrift, men også ... Læs mere

 18. atomkerne

  den tunge, positivt ladede partikel, der sidder i centrum af atomet omgivet af elektronerne. Denne artikel handler om atomkernernes struktur. For andre aspek... Læs mere

 19. Valdemar Poulsen

  Valdemar Jules Poulsen,  28.11.1929-15.11.2010, geolog. Født i Kbh. (Absalon). P. blev student fra Ordrup gymnasium 1948 og tog 1956 magisterkonferens i geol... Læs mere

 20. geologi

  den videnskab, der beskriver Jordens opbygning og udvikling, herunder livets udvikling. Jordkloden er opbygget af en række 'skaller' med varierende egenska... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki