Du søgte efter kristologisk

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste
 1. kristologisk

  vedr. kristologi. ... Læs mere

 2. Honorius 1.

  d. 12.10.638, pave fra 625. Han var en effektiv administrator og politiker, som greb ind i tidens politiske konflikter og i udstrakt grad supplerede den vakl... Læs mere

 3. pontifex

  i romersk religion navnet på et ledende medlem af pontifikalkollegiet, et præstekollegium bestående af rex sacrorum, de tre store ... ... Læs mere

 4. monofysitisme

  kristologisk retning fra midten af 400-t., ifølge hvilken Kristus ikke har to naturer (en guddommelig og en menneskelig), men kun én: Guds kødeliggjorte O... Læs mere

 5. sibylle

  en spåkvinde i græsk og romersk religion, kunne i ekstase fremsige orakelsvar på vers. Oprindelig var der kun én, siden ti, knyttet til centrale antikke ku... Læs mere

 6. tjener og herre

  “Ingen kan tjene to herrer”, siger Jesus i Bjergprædikenen, Matt. 6, 24. Af konteksten fremgår det, at der hentydes til Gud og mammon (eller måske snare... Læs mere

 7. trekapitelstriden

  den oldkirkelige uenighed, der opstod mellem monofysitter og nestorianere, fordi kejser Justinian 1.s kristologiske edikt (543-544) stik imod Kalchedonkoncilet... Læs mere

 8. Konstans 2. Pogonatos

  630-668, byzantinsk kejser fra 641. Konstans 2. kæmpede forgæves mod den muslimsk-arabiske fremtrængen i Egypten og rigets østlige områder. Han søgte at ... Læs mere

 9. Caspar von Schwenckfeld

  1489-1561, tysk reformatorisk teolog af mystisk-spiritualistisk observans. Med sin nadveropfattelse, der betonede menneskets gerninger og etisk-sociale ansvar ... Læs mere

 10. den antiochenske skole

  (efter byen Antiochia), teologisk retning i 300- og 400-t. e.Kr.; efter en usikker begyndelse i 200-t. fik læreretningen sin form med Diodor fra Tarsos (død ... Læs mere

 11. den alexandrinske skole

  den ene af de to teologiske retninger, der fra 200-t. fik stor indflydelse på teologien i de følgende århundreder; den anden retning kaldes for den antioche... Læs mere

 12. georgiske kirke

  ...den georgiske ortodoks-apostoliske kirke, der omfatter størstedelen af Georgiens befolkning; kirken har i 1985 angivet sit medlemstal til 5 mio. mennesker.... Læs mere

 13. kristologi

  i teologien den disciplin inden for den kristne dogmatik, der eftertænker det nytestamentlige budskab om Jesus Kristus og dets udformning i kr... ... Læs mere

 14. mime

  (af gr. mimos 'efterligner'), antik teatergenre og udøveren heraf; desuden kropsligt ekspressiv skuespilkunst, kunsten at fremstille karakterer og følelser v... Læs mere

 15. partenogenese

  jomfrufødsel, udvikling af et ubefrugtet æg til et nyt dyreindivid; om ukønnet formering hos planter, hvor fænomenet er vidt udbredt, se apomiksis, ... ... Læs mere

 16. Sibylle

  (gr., etym. ukendt), Sibylla, i antikken navn på en, senere flere mytologiske spåkvinder, som 'i gamle dage' havde fremsagt varsler på græske heksametre, b... Læs mere

 17. Adam Václav Michna z Otradovic

  Adam Michna, ca. 1600-76, tjekkisk salmedigter, organist og komponist. Adam Michna blev født i Jindřichův Hradec i det sydlige ... ... Læs mere

 18. Oluf Kock

  Oluf (Ole) Jensen Kock,  ca. 1577-.1619, præst. Født i Bergen, død i Stockholm eller Hamburg. K. studerede først i Kbh., 1596 i Rostock og tog 1597 doktor... Læs mere

 19. den ortodokse kirke

  (1. ord af gr. orthodoxos, se ortodoksi), den kirke, der historisk er fremgået af den østromerske (byzantinske) rigskirke i 300-t. Den skønnes at omfatte go... Læs mere

 20. Jesus Kristus

  kristendommens centrale skikkelse. Fra at være titel blev Kristus tidligt et egennavn, således allerede hos Paulus. Siden oplysningstiden i 1700-t. har en... Læs mere

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki