Du søgte efter kromosom

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. kromosom

  lille, langstrakt struktur, som bærer arvelige egenskaber... ... Læs mere

 2. Y-kromosom

  det ene af to kønskromosomer hos pattedyr, hvor hanner bærer et X-kromosom og et Y-kromosom (XY), mens hunner bærer to X-kromosomer (XX). Se også genetisk.... Læs mere

 3. X-kromosom

  det ene af to kønskromosomer hos pattedyr, hvor hunner bærer to X-kromosomer (XX), hanner et X-kromosom og et Y-kromosom (XY). Se også genetiske sygdomme ..... Læs mere

 4. Philadelphia-kromosom

  (efter Philadelphia, USA, hvor kromosomvarianten blev beskrevet), abnorm kromosomsammensætning, som oftest ses hos patienter med kronisk myeloid leukæmi; bes... Læs mere

 5. kromomer

  (gr. kromo- + -mer), fortykkelse på kromosom. ... Læs mere

 6. isokromosom

  (gr. iso- + kromosom), kromosom, der er afvigende ved ikke som normalt at være spaltet på langs, hvilket har medført, at det har fået en del af hvert af de... Læs mere

 7. centromer

  (af lat. centrum 'midtpunkt' og gr. meros 'del'), indsnøring på et kromosom, der holder dettes to dele, søsterkromatiderne, sammen. Er af stor betydning for... Læs mere

 8. kromatid

  den ene halvdel af et kromosom, som det ses, når cellen er i deling (se celledeling og ... ... Læs mere

 9. heterokromosom

  (gr. hetero- + kromosom), kønskromosom; kromosom, som forekommer forskelligt hos de to køn. ... Læs mere

 10. nukleosom

  det niveau i kromosomets pakning, hvor DNA-strengen er viklet om otte histoner. Se celle, ... ... Læs mere

 11. centimorgan

  genetisk måleenhed, opkaldt efter nobelpristageren T.H. Morgan. Hvis overkrydsningshyppigheden mellem to nærmere definerede steder på et kromosom, fx to gen... Læs mere

 12. segregering

  inden for biologi adskillelsen af ens (homologe) kromosomer under meiosen (se celledeling); herved sker adskillelsen af de to alleller (genudgaver) beliggende ... Læs mere

 13. autosom

  (af gr. auto- og soma 'legeme'), kromosom, der ikke er et kønskromosom. Mennesket har to kønskromosomer og 22 autosomer, der forekommer i par; navnet hentyde... Læs mere

 14. Spielmeyer-Vogts sygdom

  , (efter de tyske læger Walther Spielmeyer, 1879-1935, og Heinrich Vogt, 1875-1936),  medfødt, alvorlig fremadskridende sygdom, der især angriber centraln... Læs mere

 15. translokation

  in situ-hybridisering (af trans- og afledn. af lat. locare 'anbringe', afledn. af locus 'sted'... ... Læs mere

 16. cri du chat-syndrom

  (fr. 'kattegråd'), medfødt sygdom, der foruden ved åndssvaghed bl.a. viser sig ved en påfaldende gråd pga. en misdannelse af struben. Sygdommen skyldes ma... Læs mere

 17. provirus

  (1. led pro-), virusgenom, der er integreret i værtscellens kromosom; fx kan DNA fra hiv (dannet ud fra hivs RNA) integreres i hvide blodlegemers DNA og ligge... Læs mere

 18. kæmpekromosom

  ... stort kromosom dannet ved en række DNA-fordoblinger uden efterfølgende celledeling. Kæmpekromosomer kendes fra visse plantearter og bananfluer; hos sids... Læs mere

 19. haplotype

  (1. led af gr. haploos 'enkel'), en af flere mulige udgaver af et gen eller flere sammenhørende nabogener på det ene af kromosomerne i et kromosompar. Det en... Læs mere

 20. locus

  (lat. 'sted', plur. loci), det specifikke sted på et kromosom eller et DNA-molekyle, hvor et givet gen er placeret. Således er genet for hvide øjne hos bana... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki