Du søgte efter kursgevinst og -tab

Viser 1-9 af 9

 1. kursgevinst og -tab

  den del af afkastet på en finansiel investering, som ikke hidrører fra løbende rentebetalinger (obligationer) eller løbende udbyttebetalinger (aktier). F... Læs mere

 2. kreditor

  part i et skyldforhold, der kan rette et krav mod en anden, dvs. har noget til gode. Angår kravet penge, kaldes kreditor pengekreditor, angår kravet ydelser ... Læs mere

 3. debitor

  fysisk eller juridisk person, der skylder noget bort. Debitor og kreditor, dvs. den, der har noget til gode, er to centrale skikkelser i obligationsretlige f... Læs mere

 4. realisationsprincip

  (1. led af fr. réalisation, af lat. realis, af res 'ting, sag, forhold'), regnskabsprincip, som alene medregner årets realiserede kursgevinster og -tab på f... Læs mere

 5. kapitalindkomst

  skattemæssigt begreb, der især har betydning for skatteberegningen. Kapitalindkomst er primært renter, visse kursgevinster og -tab samt over- og underskud a... Læs mere

 6. mindsterente

  rente, der siden 1985 er blevet beregnet af Københavns Fondsbørs to gange årlig på basis af den gennemsnitlige effektive obligationsrente. Et lån, der opf... Læs mere

 7. lagerprincip

  regnskabsprincip, som medregner årets urealiseredekursgevinster og -tab på finansielle fordringer i resultatopgørelsen og i balancen. Størrelsen af de urea... Læs mere

 8. værdistigninger og -tab

  værdiændringer, som opstår for ejeren af et gode, der bliver hhv. mere og mindre værd. Ved at forbedre et gode skabes ofte en værdistigning, mens nedslidn... Læs mere

 9. kapitalgevinst og -tab

  gevinst og tab, som opstår for en ejer af et gode, når godet i uændret stand bliver mere værd eller mindre værd. Kapitalgevinst eller -tab på et gode afs... Læs mere

  Tags:

Viser 1-9 af 9

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki