Du søgte efter kvantevæsker

Viser 1-19 af 19

 1. kvantevæsker

  ... væsker, der forbliver flydende ved selv meget lave temperaturer. De allerfleste væsker størkner ved lave temperaturer og overgår derved til den faste t... Læs mere

 2. Kvantevæsker og faststof

     Kvantevæsker er væsker, der forbliver flydende ved selv meget lave temperaturer. Det gælder for heliumisotoperne 3He og ... ... Læs mere

 3. kvasipartikel

  elementær exciteret tilstand i et mangepartikelsystem. Bevægelsen af en væskes partikler (atomer eller molekyler) er i almindelighed meget kompliceret pga. ... Læs mere

 4. Henrik Smith

  f. 25.11.1939, dansk fysiker, fra 1978 professor ved Københavns Universitet. Smith har især besk... ... Læs mere

 5. Anthony Leggett

  ... f. 26.3.1938, britisk-amerikansk fysiker, tilknyttet University of Sussex 1967-82, fra 1983 professor ved University of Illinois. Leggett har givet fundame... Læs mere

 6. neutronspredning

  ... eksperimentel teknik til bestemmelse af krystalstrukturer og magnetiske strukturer af faste stoffer (elastisk neutronspredning, se ... ... Læs mere

 7. kinetisk teori

  fysisk teori for gassers og andre fortyndede partikelsystemers egenskaber. Den kinetiske teori blev grundlagt af R. Clausius, J.C. Maxwell og L. Boltzmann i si... Læs mere

 8. superfluiditet

  ... strømning uden gnidning. Når sædvanlige væsker som vand eller olie strømmer igennem tynde rør, vil væskens viskositet være bestemmende for, hvor st... Læs mere

 9. Bose-Einstein-kondensation

  faseovergang i gasser bestående af identiske bosoner (se Bose-gas). A. Einstein forudsagde i 1925 ved brug af en statistisk metode, indført af den indiske fy... Læs mere

 10. superledning

  den fuldstændige forsvinden af elektrisk modstand i visse materialer, når de nedkøles under en bestemt karakteristisk temperatur. Når der ikke er nogen ... Læs mere

 11. David M. Lee

  David Morris Lee, f. 20.1.1931, amerikansk fysiker, professor i eksperimentel lavtemperaturfysik ved Cornell University,... ... Læs mere

 12. Robert C. Richardson

  Robert Coleman Richardson, 26.6.1937-19.2.2013, amerikansk fysiker, professor i lavtemperaturfysik ved ... ... Læs mere

 13. roton

  ... (af lat. rotare, se rotation, og ... ... Læs mere

 14. Douglas D. Osheroff

  Douglas Dean Osheroff, f. 1.8.1945, amerikansk fysiker, 1987 professor i lavtemperaturfysik ved Stanford University. Sammen med D.M. Lee og R.C. Richardson o... Læs mere

 15. Robert B. Laughlin

  ... f. 1.11.1950, amerikansk teoretisk fysiker, professor ved Stanford University i Californien fra 1985. Under sin ansættelse ved Bell Laboratories 1979-81 a... Læs mere

 16. hvirvel

  ... strømningsmønster i en væske eller en gas. Hvirveldannelse kan fx iagttages, når vand strømmer ud af bunden af et badekar, hvor væskedelene udfører ... Læs mere

 17. fission

  proces, hvorved en atomkerne spaltes i to næsten lige store dele under frigørelse af energi i en skala, der er millioner gange større end ved kemiske rea... Læs mere

 18. helium

  grundstof nr. 2, der med placering i det periodiske systems 18. gruppe tilhører ædelgasserne; atomtegn He. Helium er det næsthyppigste grundstof i Univer... Læs mere

 19. atomkerne

  den tunge, positivt ladede partikel, der sidder i centrum af atomet omgivet af elektronerne. Denne artikel handler om atomkernernes struktur. For andre aspek... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki