Du søgte efter kvarts

Viser 21-40 af 100

 1. kvartsporfyr

  vulkansk bjergart med strøkorn af kvarts og sædvanligvis også af alkalifeldspat i en tæt grundmasse, oftest af rhyolitisk sammensætning. Et eksempel er Ø... Læs mere

 2. røgkvarts

  ... gennemsigtig, oftest brun til grå kvarts. Gulbrun til rødbrun røgkvarts kaldes cairngorm, og næsten helt sort røgkvarts morion. ... ... Læs mere

 3. året gnejs

  bjergart bestående af en metamorf grundbjergart med partier af kvarts-feldspat-holdigt dybbjergartsmateriale, der almindeligvis danner pegmatitiske og/eller... Læs mere

 4. bjergkrystal

  klare, gennemsigtige og farveløse krystaller af mineralet ... ... Læs mere

 5. granulit

  lys, kornet bjergart af mineralerne kvarts, ofte i pladeformede korn, feldspat, granat, sillimanit og orthopyroxen. Bjergarten er vidt udbredt i den dybe kon... Læs mere

 6. citrin

  gennemsigtig gul varietet af kvarts. Mineralet anvendes som smykkesten, men meget af det, der handles som citrin, er opvarmet ... ... Læs mere

 7. Askola-kultur

  tidligere anset for den ældste stenalderkultur i Finland, senest dateret til borealtid, ca. 8000-7000 f.Kr. Redskaber, der er fundet på bopladser, er næsten... Læs mere

 8. granodiorit

  (af lat. granum 'korn' og diorit), plutonisk magmabjergart, der består af kvarts (20-60%), plagioklas (udgør 65-90% af feldspatterne), hornblende og biotit. ... Læs mere

 9. kvartssand

  aflejringstype i danske lag fra den geologiske periode Miocæn. Betegnelsen henviser til det store indhold af mineralet kvarts, som øjensynlig skyldes, at d... Læs mere

 10. grønklitporfyrit

  ...grönklittporfyr, karakteristisk bjergart, der stammer fra Dalarna i Sverige. Den er en porfyr med rødbrun grundmasse, hvori der ligger et stort antal afla... Læs mere

 11. leptit

  (af gr. leptos 'fin, tynd' og -it), finkornet regionalmetamorf bjergart hovedsagelig bestående af mineralerne kvarts og feldspat. Bjergarten, der er folieret ... Læs mere

 12. rapakivi

  ... (fi., egl. 'rådden sten', fordi stenen let smuldrer), let genkendelig granit som opbygges af afrundede korn af rødlig kalifeldspat omgivet af en rand af ... Læs mere

 13. gangmineraler

  uønskede ledsagemineraler i økonomisk vigtige mineralforekomster. De almindeligst forekommende er kvarts, calcit, dolomit, siderit, baryt og fluorit. Hvor de... Læs mere

 14. arkose

  oftest rødlige og dårligt sorterede, grovkornede sandsten, hvori mere end 25% af kornene består af feldspat, mens resten består af kvarts. De dannes især ... Læs mere

 15. Bredvadporfyr

  let genkendelig sten, der stammer fra Dalarna i Sverige. Den er en porfyr med en rød eller rødlig grundmasse, hvori der ligger et beskedent antal lyse strøk... Læs mere

 16. sandsten

  bjergart af sammenkittede sandskorn; består som regel af 85-90% kvarts. I visse tilfælde er sandets aflejringsforhold bevaret med fx bølgeribber og sorter... Læs mere

 17. glimmersand

  aflejringstype i danske lag fra Miocæn. Navnet henviser til iøjnefaldende indhold af lys glimmer, muskovit. Sandet er lysegråt til hvidligt og ofte rigt på... Læs mere

 18. devitrifikation

  omdannelse af glas, ofte i forbindelse med optagelse af vand. Vulkansk glas omdannes fx ved vandoptagelse til begsten og ved krystallisation omkring krystal... Læs mere

 19. elektrostriktion

  (sidste led af lat. stringere 'presse sammen, trække sammen'), ændring af et stofs (dielektrikums) ligevægtsform ved påtrykkelse af et ydre elektrisk felt.... Læs mere

 20. prasiolit

  (af gr. prasios '(løg)grøn', af prason 'løg', og lithos 'sten'), grøn varietet af kvarts, der er meget sjælden i naturen. Det meste af den prasiolit, der ... Læs mere

Viser 21-40 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki