Du søgte efter lækat

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste
 1. lækat

  hermelin, se væsler. .........1. led i ordet lækat er læ, fordi dyret lever i skjul. ... ... Læs mere

  Tags:

 2. Lækat

  Lækatten forekommer i hele landet bortset fra Bornholm og en række andre øer. Der synes ikke at være sket ændringer i udbredelsen i de seneste årtier.... Læs mere

 3. hermelin

  (fra ty., dim. af oldhty. harmo 'væsel'), lækat, se væsler. ... Læs mere

  Tags:

 4. lemminger

  Lemmini, gruppe af gnavere med ca. ti arter hørende til ... ... Læs mere

 5. væsler

  Mustela, slægt inden for mårfamilien (Mustelidae) med 17 arter. Væslerne har ... ... Læs mere

 6. mårfamilien

  ...Mustelidae, familie inden for rovdyrordenen (Carnivora) med 67 arter i fem underfamilier: ægte mårer (Mustelinae), ... ... Læs mere

 7. Sverige - dyreliv

  Den svenske fauna er kendetegnet ved at være forholdsvis varieret med både arktiske, boreale og mellemeuropæiske arter. En del pattedyr som rødræv, læk... Læs mere

 8. hermelin

  ... Læs mere

 9. dige

  bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen ... Læs mere

 10. Brud

  Bruden er udbredt i hele landet med undtagelse af Bornholm og en række andre øer. Der synes ikke at være sket en reduktion i udbredelsen i de seneste år... Læs mere

 11. Rovdyr

  Ser man bort fra mårhund og vaskebjørn, der måske er på vej til at etablere sig, så forekommer der ni fritlevende og en fritstrejfende rovdyrarter i Dan... Læs mere

 12. rotter

  samlebetegnelse for slægter af gnavere, hovedsagelig hørende til familien ... ... Læs mere

 13. Udbredelsesmønstre for danske pattedyr

  Der er i Danmark observeret 62 terrestriske pattedyrarter (se tabel 1 nederst). Dette skal ses i forhold til det samlede europæiske artsantal på 195 (Mitch... Læs mere

 14. Skovenes hvirveldyr

  Skovene huser både pattedyr, fugle, padder og krybdyr. Nogle arter er generalister og trives i alle dele af skoven, mens andre er specialister og kræver ti... Læs mere

 15. Skovenes pattedyr

  En ræv suser forbi som et rødt lyn, et rådyr glammer advarende og en mus pusler mellem skovbundens tørre blade. Skovens pattedyr er en integreret del af ... Læs mere

 16. Sydmarkmus

  Sydmarkmus er en af Danmarks mindre almindelige småpattedyrarter. Den forekommer kun i det sydligste og mellemste Jylland, dog med enkelte observationer no... Læs mere

 17. Dyreliv

  Generelt har granskov i Danmark langt færre tilknyttede dyrearter end den tilsvarende løvskov, først og fremmest fordi den har en kortere historie i Danma... Læs mere

 18. Sverige

  (af Svea rike), tilnavn Det fjeldhøje Nord, kongerige i det nordlige Europa, som omfatter den østlige og sydlige del af ... ... Læs mere

 19. Landskabet

  Det gamle landskab var det Danmark, Adam Oehlenschläger beskrev kort efter 1800: et yndigt land, med brede bøge. Den moderne rationelle forstkultur med mas... Læs mere

 20. Almindelig markmus

  Almindelig markmus eller nordmarkmus er jævnt udbredt i hele landet, herunder på alle store øer og på de fleste mellemstore øer. Den forekommer dog ikk... Læs mere

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki