Du søgte efter løvfrø

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. løvfrø

  ...Hyla arborea, den mindste springpadde... ... Læs mere

 2. løvfrøer

  ...Hylidae, familie af springpadder, især udbredt i Sydamerika og Australien; 630 arter, en i Danmark. De har runde hæfteskiver på spidsen af fingre og..... Læs mere

 3. Opel

  tysk bilfabrik, grundlagt som symaskinefabrik af Adam Opel (1837-95) i 1862 i Rüsselsheim; fra 1886 blev der også produceret cykler, og i 1899 blev Friedr... Læs mere

 4. kvækkeposer

  udposninger på mundhulens væg hos visse frøer og tudser, fx en på hver side af mundvigen (hos bl.a. butsnudet frø og grøn frø) eller en enkelt under str... Læs mere

 5. Danmarks søer og vandløb

  I gamle dage troede mange, at søer var bundløse, og at hele vogntog med heste, kusk og passagerer gennem årene var endt i dybet. Senere målinger har vist... Læs mere

 6. Løvfrøen

  Løvfrøen er speciel ved, at den kan klatre op i buske og træer. Alle fingre på for- og bagben er forsynet med hæfteskiver som frøen bruger til at holde... Læs mere

 7. Skovenes hvirveldyr

  Skovene huser både pattedyr, fugle, padder og krybdyr. Nogle arter er generalister og trives i alle dele af skoven, mens andre er specialister og kræver ti... Læs mere

 8. Sverige - dyreliv

  Den svenske fauna er kendetegnet ved at være forholdsvis varieret med både arktiske, boreale og mellemeuropæiske arter. En del pattedyr som rødræv, læk... Læs mere

 9. Forvaltning af damme

  Trusler mod dammene og deres liv Opfyldning var tidligere den største trussel mod dammene. Fra år 1900 til 1980 blev skønsmæssigt 80 % af alle danske da... Læs mere

 10. Springpadder

  Springpadder er en orden af padder uden hale. Gruppen kaldes også frøer og tudser. Blandt arterne er skruptudse, løvfrø og klokkefrø. Den afrikanske gol... Læs mere

 11. Kanariske Øer

  sp. Islas Canarias, spansk øgruppe i Atlanterhavet ca. 100 km vest for ... ... Læs mere

 12. Padder og krybdyr

  Padder og krybdyr nævnes ofte i samme åndedrag, da begge grupper er vekselvarme og hårløse (boks 8-10). De er dog ikke særlig nært beslægtede. Faktisk... Læs mere

 13. Dammenes miljø og organismer

  Føde- og næringsstofgrundlaget Den føde, planteædende smådyr får adgang til i damme, stammer i nogen udstrækning fra fotosyntese udført af deres egn... Læs mere

 14. Arternes tilbagegang og mulige genetablering

  Rødlisten En rødliste er en fortegnelse over udvalgte arters „situation“ i et givet land, f.eks. Danmark. Med „situation“ menes først og fremmest ... Læs mere

 15. Konsekvensen af kulturlandskabet

  Omdannelsen af det naturligt skovdækkede danske land til kulturlandskab havde vidtrækkende konsekvenser for faunaen, floraen og en række vigtige processer... Læs mere

 16. Natura 2000

  fællesbetegnelse for det netværk af naturområder, der er beskyttet under EUs fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver med det formål at sikre EU-landenes... Læs mere

 17. Padder

  Padderne lever især i damme uden fisk, og kun skubtudse og butsnudet frø er almindelige i egent­lige søer med fisk. Padderne fører et interessant dobbel... Læs mere

 18. Arne Schiøtz

  f. 1932, dansk zoolog. Han var 1964-96 direktør for Danmarks Akvarium, som han i to omgange fik udbygget. Under orlov var han 1980-83 WWF-internationals Dir... Læs mere

 19. Arne Schiøtz

  f. 29.1.1932, zoolog. Født i Nørresundby. S. blev student 1950 (Ålborg) og cand.mag. 1958. Året efter blev han ansat som direktionssekretær ved Kbh.s zo... Læs mere

 20. padder (Huden)

  danner et beskyttende lag. Den medvirker ved temperatur- og osmoregulering, idet padder kan optage vand gennem huden. Ydermere har huden sansefunktioner, den v... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki