Du søgte efter landbrugsejendom

Viser 1-20 af 52

Forrige 1 2 3 Næste
 1. landbrugsejendom

  bygninger med tilhørende jord, hvor der drives landbrug. Betegnelsen fastsattes ved lov i 1925 og omfattede da alle ejendomme med en jordværdi på mindst 100... Læs mere

 2. latifundium

  (lat., af latus 'vidtstrakt' og afledn. af fundus 'landejendom, gods'), inden for romersk historie betegnelse for en større landbrugsejendom. ... Læs mere

 3. godsforvalter

  siden 1700-t. den daglige leder af driften på et gods eller en større landbrugsejendom. Se gods. ... Læs mere

 4. stalddørssalg

  det salg af landbrugsprodukter, fx æg, som finder sted fra en landbrugsejendom direkte til forbrugere. Stalddørssalg er ikke særlig udbredt i Danmark. ... Læs mere

 5. besætning

  samling af husdyr på en landbrugsejendom. Tidligere bestod besætningen af både køer, grise og høns, men nu er landbrugsejendommene mere specialiserede, og... Læs mere

 6. maskinhus

  landbrugsbygning til opbevaring af den moderne landbrugsbedrifts markmaskiner og traktorer. Maskinhuset er ofte en fritliggende bygning på en landbrugsejendom... Læs mere

 7. stuehus

  bolig, hvorfra en landbrugsejendom drives. Stuehuset som bygning danner ofte den tredje eller fjerde side omkring en gårdsplads. Som regel ligger stuehuset mo... Læs mere

 8. pant - pantets tilbehør

  er genstande, der er så nært knyttet til pantet, at de er omfattet af pantsætningen. Pant i fast ejendom omfatter efter Tinglysningsloven § 38 ledninger,... Læs mere

 9. høstpant

  pant i en landbrugsejendoms afgrøder, stiftet af en ejer eller bruger af ejendommen. Høstpant tjener til sikkerhed for gæld, der er opstået i forbindelse... Læs mere

 10. Guldagergård

  internationalt keramisk center i Skælskør, etableret i 1998 og indrettet i den tidligere landbrugsejendom Guldagergård. Her findes værkstedsfaciliteter for... Læs mere

 11. Landbrugsloven

  ...Lov om landbrugsejendomme, regler, der regulerer jordbrugets ejendoms- og bedriftsstruktur, dyrkningsjordens udnyttelse og ejerforholdene i jordbruget. Love... Læs mere

 12. villa

  i antikken og renæssancen en større landejendom med omgivende haveanlæg og jorder, fx Hadrians Villa (120'erne-130'erne) og ... ... Læs mere

 13. Udstykningsloven

  lov fra 1990 om udstykning og anden registrering i matriklen. Loven administreres af Kort & Matrikelstyrelsen, der uden for Københavns og Frederiksberg Ko... Læs mere

 14. udstykning

  ...udparcellering, deling af landbrugsejendom. Før landboreformerne fra midten af 1700-t. var brugsstrukturen i Danmark præget af relativ uforanderlighed. Op... Læs mere

 15. Hedensted Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Østjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum i Vejle Amt, idet dog borgerne ... Læs mere

 16. Brønderslev

  by i Vendsyssel mellem Aalborg og Hjørring; 12 8046 indb. (2014). Den er administrativt centrum i Brønderslev Kommune. Ved ... ... Læs mere

 17. Frederik Knudsen

  Frederik Ludvig Knudsen,  28.3.1910-3.2.1988, bogbinder. Født i Nyborg. Som ganske lille blev K. ramt af børnelammelse. Han kom i lære på vanførehjemmets... Læs mere

 18. primærlandbrug

  selve landbruget, som det udøves på landbrugsejendommene, til forskel fra fx landbrugets forædlingsindustri i form af mejerier og slagterier mv. samt landbr... Læs mere

 19. generationsskifte

  inden for landbruget betegnelse for næste generations overtagelse af landbrugsejendomme. Siden midten af 1980'erne er der i Danmark blevet omsat ca. 6000 land... Læs mere

 20. Økonomien ned på vågeblus

  Den gensidige bitterhed hos S og R over forløbet lod sig ikke skjule. LO-ledelsen kaldte decemberindgrebet for kun en „halv helhedsløsning” på grund a... Læs mere

Viser 1-20 af 52

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki