Du søgte efter legemspulsåre

Viser 1-20 af 20

 1. legemspulsåre

  lat. aorta, den store pulsåre, hvori hjertet udpumper det iltede blod, se blodkredsløb. ... Læs mere

 2. sternalpunktur

  (1. led afledn. af nylat. sternum, gr. sternon 'bryst(kasse)', 2. led af lat. punctura 'indstikning'), prøve af knoglemarven, opsamlet ved sugning gennem en k... Læs mere

 3. åreforkalkning

  ... ...arteriosklerose, kronisk blodkarsygdom, som i den almindeligste form skyldes fedtaflejring i arteriernes vægge. Den danske betegnelse skyldes, at der i... Læs mere

 4. blodkredsløb

  det kredsløb, som blodet løber i, og som dannes af hjertet og blodkarrene; findes hos større (flercellede) og mere kompliceret opbyggede organismer. Blod... Læs mere

 5. systemisk

  hørende til det systemiske kredsløb, dvs. de organer, der forsynes med iltet blod fra legemspulsåren, og hvorfra det afiltede blod ledes tilbage til hjertet... Læs mere

 6. aorta

  legemspulsåren, hovedpulsåren, legemets største pulsåre, hvorigennem blodet fra venstre hjertekammer fordeles til legemet; se blodkar og ... ... Læs mere

 7. mellemgulv

  ...diaphragma, tynd, kuppelformet muskelplade, som helt (fx hos mennesket) eller delvis (visse pattedyr) adskiller brysthul... ... Læs mere

 8. Praxagoras fra Kos

  levede 340 f.Kr, græsk læge og anatom. Praxagoras studerede anatomi og var en af de første, der begyn... ... Læs mere

 9. arteriografi

  (arterie og -grafi), røntgenundersøgelse af pulsårer efter indsprøjtning af kontraststof gennem et indlagt kateter. Som regel indføres katetret i pulsåre... Læs mere

 10. solar plexus

  plexus celiacus, ansamling af nerveceller og nervetråde beliggende på legemspulsårens (aortas) forside tæt under mellem... ... Læs mere

 11. karkirurgi

  lægevidenskabeligt speciale, der omfatter behandling af blodkarsygdomme. Sygdommene udgøres hovedsagelig af forsnævringer og tillukninger pga. åreforkalkni... Læs mere

 12. lymfesystem

  lat. systema lymphaticum, karsystem i legemet, som bringer overskud af væske, lymfe, fra væv og organer til blodet. Indskudt i karsystemet (hos bl.a. menn... Læs mere

 13. nyre

  kirtelorgan af betydning for udskillelse af affaldsstoffer, væsentligst nitrogen, og for legemets salt- og vandbalance via dannelse af ... ... Læs mere

 14. hvirveldyr

  ...Vertebrata, vertebrater, underrække af chordater omfattende c... ... Læs mere

 15. hjerte (mennesket)

  Hjertet er opbygget ens hos alle pattedyr, dog med en betydelig størrelsesvariation, og i det følgende beskrives menneskets hjerte. Hjertet ligger fortil o... Læs mere

 16. respiration hos dyr

  Respiration kan foregå på flere måder hos dyr, se respirationsorganer. I det følgende vil mennesket blive benyttet som eksempel på respiration hos patte... Læs mere

 17. blodkar

  fællesbetegnelse for de forskellige typer af rør, hvoraf karbanen er sammensat, og hvori blodet føres frem under sit kredsløb i organismen. Blodkar hove... Læs mere

 18. Albert Einstein

  14.3.1879-18.4.1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker og en af 1900-t.s mest navnkundige videnskabsmænd. Albert Einstein var af jødisk herkomst; han fø... Læs mere

 19. mave-tarm-kanal

  ...mave-tarm-system, hos hvirveldyrene den del af tarmkanalen, der følger lige efter spiserøret, og hvori der sker en fordøjelse og absorption af føden;... Læs mere

 20. pattedyr

  ...Mammalia, klasse af hvirveldyr med ca. 4000 nulevende arter i omkring 24 ordner. Størrelsen varierer fra få gram store spidsmus over den ca. 7 t tunge... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki