Du søgte efter legitimering

Viser 1-20 af 39

Forrige 1 2 Næste
 1. legitimering

  (se legitimere), det at legitimere. ... Læs mere

 2. Arvekongedømmets legitimering - Pontanus, Meursius og Bering

  Huitfeldts danmarkshistorie kom også til at danne grundlag for en latinsk danmarkshistorie, der udkom i 1631. Forfatteren var hollænderen Johannes Pontanus, ... Læs mere

 3. Himlens Mandat

  (kin. tian ming), i kinesisk kosmologisk filosofi den bevidste Himmels legitimering af det jordiske styre, se kongfuzianisme. ... Læs mere

 4. Drang nach Osten

  (ty. 'trang mod øst'), tysk ekspansionstrang mod øst, dvs. ind i Polen og Ukraine. Begrebet er gammelt, men blev ivrigt brugt af nazisterne som legitimering ... Læs mere

 5. Tübingerskolen

  etnologisk universitetsinstitut i Tübingen, kendt for bl.a. kritikken af den tidlige etnologi, Volkskunde, der er blevet forbundet med en ideologisk legitimer... Læs mere

 6. Carl Schmitt

  1888-1985, tysk jurist og en af de mest omstridte tyske statsteoretikere overhovedet. Schmitt var professor ved en række tyske universiteter, sidst 1933-45 i ... Læs mere

 7. bonapartister

  tilhængere af Bonaparteslægtens tilbagevenden til magten efter ... ... Læs mere

 8. Blut und Boden

  (ty. 'blod og jord'), nazistisk slagord, der udtrykker en grundtanke i nationalsocialistisk ideologi... ... Læs mere

 9. verdensopinion

  begreb, som hører sammen med tanken om verdenssamfundet, dvs. verden som et samfund af enkeltindivider snarere end af stater. Dette enkeltindividsamfund antag... Læs mere

 10. nationalkultur

  begreb, der betegner den for enhver nation særlige kultur, der anses for oprindelig eller et historisk produkt. Ud fra et nationalromantisk eller essentialist... Læs mere

 11. geopolitik

  studiet af politiske enheders, især staters, handlemuligheder ud fra geografiske forhold. Studiet fik sin betegnelse i 1899 af svenskeren Rudolf Kjellén og b... Læs mere

 12. socialistisk realisme

  æstetisk norm for kulturlivet i Sovjetunionen, etableret administrativt fra 1932 og siden ved forfatterverdenskongressen i ... ... Læs mere

 13. folk

  befolkningen i et bestemt geografisk område. Begrebet rummer dog flere betydninger: en politisk, hvor folket er synonymt med borgerne i en given stat, en nati... Læs mere

 14. myte

  myte forstås i religionshistorien som fortællinger om guderne og om de urtidsbegivenheder, der menes at være grundlæggende for religionen, kulturen og d... Læs mere

 15. ghibelliner

  tilhængere af den tysk-romerske kejser i de middelalderlige italienske bystater i modsætning til guelfer, pavens ... ... Læs mere

 16. sagn

  (gammeldansk: beretning), kort, mundtlig overleveret fortælling, med tilknytning til bestemt lokalitet eller begivenhed. Af fortælleren og tilhørerne opfa... Læs mere

 17. fattig eller rig

  Fattigdom og rigdom opfattes særdeles forskelligt i kulturer og religioner verden over. Nogle steder, fx i det gamle Israel, opfattedes fattigdom som en straf... Læs mere

 18. aboriginere (Australiens aboriginere - Kultur og religion)

  ... Aboriginernes kultur blev lige efter koloniseringen opfattet som den mest primitive kendte kultur, men etnografiske studier fra 1880'erne og efterfølgende... Læs mere

 19. Kup eller fadæser

  Mandag morgen den 29. marts blev Zahle kaldt til kongen til kl. 10.45. På vej til audiensen traf han i sin barbersalon højesteretssagfører Liebe. De udveksl... Læs mere

  Tags:

 20. Anna Sophie

   16.4.1693-7.1.1743, dronning. Om Anna Sophies barndom vides intet udover at hendes opdragelse i kundskabsmæssig henseende var mangelfuld. Besvarede breve ... Læs mere

Viser 1-20 af 39

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki