Du søgte efter liljekonval

Viser 1-18 af 18

 1. liljekonval

  Convallaria, planteslægt i aspargesfamilien med én art, Convallaria majalis, der er almindelig i skove på sur eller meget kalkholdig bund i store dele af... Læs mere

 2. konval

  Convallaria, se liljekonval. ... Læs mere

 3. konvalbusk

  ...Clethra, eneste slægt i den lille, overvejende tropiske plantefamilie Clethraceae. Det er stedsegrønne eller løvfældende buske beslægtet med lyngfamili... Læs mere

 4. ramsløg

  Allium ursinum, art af løg med langstilkede, blanke blade, et langt, smalt løg og hvide, stjerneformede blomster, der er samlet i en åben skærm. Ramslø... Læs mere

 5. drivning

  metoder til hurtigere frembringelse af et planteprodukt end ved dets naturlige udvikling. For at drivning kan lade sig gøre, må planten have oplagsnæring i ... Læs mere

 6. Plante- og svampeliv

  De gamle, næringsrige ellesumpe er ofte meget artsrige. Af buske træffes bl.a. grå-pil, ribs, solbær, kvalkved, almindelig hvidtjørn og almindelig hæg ... Læs mere

 7. aldehyder

  klasse af organiske forbindelser indeholdende den funktionelle gruppe -CHO, som kan være bestemmende for disse forbindelsers kemiske egenskaber. Til denne g... Læs mere

 8. Frugtmodning og frøspredning

  Det tidspunkt, hvor frugtmodningen sker, styres til dels af nedbørsmængden og temperaturniveauet. Når modenhed indtræffer, er frugter eller frø rede til... Læs mere

 9. Skovbrugets kontra naturens granskov

  Granskov har været et bærende element i dansk skovbrugs økonomi i mange år, og rentabilitet og produktion af kvalitetstræ til savværkerne spiller en af... Læs mere

 10. Liljeordenen (Liliales)

  Liljeordenen omfatter ca. 1500 arter, bl.a. mange, der anvendes som prydplanter, fx inkalilje, tulipan, liljekonval og krokus. Herunder findes links til... ... Læs mere

 11. Skovbundsplanternes formering

  For alle planter gælder det – som for alle levende organismer – om at formere sig og frembringe levedygtigt afkom. Hos blomsterplanterne sker formeringe... Læs mere

 12. Bøgeskovens planter, svampe og dyr

  Utallige forhold og spændvidden i dem har betydning for en bøgeskovs værdi og egnethed som levested: Arealets størrelse, terræn-, jordbunds- og vandstan... Læs mere

 13. konval

  Polygonatum, slægt af flerårige urter tilhørende as... ... Læs mere

 14. aluminium (biologisk rolle)

  Aluminium er almindeligt i jordbunden, hvorfor planter og dyr har tilpasset sig det. Planter kan have nytte af aluminium, da det indgår i ler, som har stor ... Læs mere

 15. Skovbundsplanternes udbredelse

  Ikke alene fordeler skovbundsplanterne sig forskelligt i den enkelte skov, der er også betydelige forskelle i artssammensætningen på landsplan. Her er det... Læs mere

 16. eg

  ...Quercus, slægt med ca. 600 arter i ... ... Læs mere

 17. Sjælens sange

  I digtet „Den hvide Streg“ fra Hvide Blomster står digterjeget selvbevidst som en Munch'sk eller Böcklin'sk søjle af lys over for døden: Jeg staar so... Læs mere

 18. Ekkodalen

  ca. 1 km lang del af Bornholms længste sprækkedal. Den nordøst-sydvest-gående dal i den sydlige del af ... ... Læs mere

Viser 1-18 af 18

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki