Du søgte efter lingvistik

Viser 41-60 af 99

 1. strukturalisme - filosofi

  Strukturalisme er en samlebetegnelse for en række forskellige filosofiske synspunkter og tendenser, inspireret af den strukturalistiske metode, som kendes f... Læs mere

 2. etnosemantik

  ...etnovidenskab, teoretisk retning, der opstod i 1950'erne inden for amerikansk kognitiv antropologi. Etnosemantik henviser til studiet af et folks kategorise... Læs mere

 3. strukturalisme (Antropologi)

  I antropologien associeres strukturalismen først og fremmest med Lévi-Strauss, hvis arbejde fra slutningen af 1940'erne fik stor betydning. Hans udgangspun... Læs mere

 4. aktionsart

  verbalklasse; inddeling af verber i grupper efter deres betydning, idet verbalhandlingens udstrækning i tid definerer grupperne. Karl Brugmann indførte i 188... Læs mere

 5. rod

  i sprogvidenskab et ords kerne, dvs. uden bøjninger og afledninger mv.; især tidligere også om forstadiet til senere sprog. Et ords rod kan ofte ikke i si... Læs mere

 6. fraseologi

  (af gr. phrasis 'tale, udtryk' og -logi), læren om sprogets faste flerordsforbindelser, fraseologismer. I modsætning til frie sætninger som 'han ramte vindu... Læs mere

 7. Rasmus Rask

  Rasmus Kristian Rask, 1787-1832, dansk sprogforsker, tildelt professortitlen ved Københavns Universitet i 1818, professor i litteraturhistorie fra 1825 og ... Læs mere

 8. Karl Verner

  1846-1896, dansk sprogforsker, fra 1888 professor i slavisk sprog og litteratur ved Københavns Universitet. Verner interesserede sig tillige for ... ... Læs mere

 9. metalingvistik

  (gr. meta- + lingvistik), læren om fænomener, der ledsager sproget uden direkte at være en del af det (fx ansigtsudtryk, gestus). ... Læs mere

 10. Bertil Malmberg

  1913-1994, svensk sprogforsker, 1940 fil.dr. og docent i romanske sprog ved universitetet i Lund, 1950-69 professor i ... ... Læs mere

 11. Jørgen Rischel

  10.8.1934-10.5.2007, dansk sprogforsker, professor i lingvistik ved Københavns Universitet 1978, i fonetik 1981-98. Jørgen Rischels forskning omfatter så... Læs mere

 12. Jan Pinborg

  29.4.1937-24.9.1982, dansk filolog, professor i klassisk filologi fra 1973. Jan Pinborgs hovedområde var den senantikke og middelalderlige filosofi og lingv... Læs mere

 13. Henning Spang-Hanssen

  1920-2002, dansk lingvist, professor i anvendt og matematisk lingvistik 1969-90. Spang-Hanssen, som især arbejdede med terminologi og informationssøgning,... Læs mere

 14. Lucien Tesnière

  1893-1954, fransk lingvist, professor i slaviske sprog i Strasbourg fra 1924 og derefter i Montpellier, i sammenlignende sprogvidenskab fra 1937 og i lingvi... Læs mere

 15. André Martinet

  1908-1999, fransk sprogforsker, professor i fonologi ved École pratique des hautes études i Paris 1938-47, i lingvistik ved ... ... Læs mere

 16. Eve Sweetser

  f. 1955, amerikansk lingvist, professor ved University of California, Berkeley. Hun er en fremtrædende repræsentant for den kognitive lingvistik, hvis hove... Læs mere

 17. Ralph Lilley Turner

  1888-1983, britisk indolog og lingvist, 1920 professor i indisk lingvistik i Benares, 1922-37 professor i sanskrit ved London University og 1937-57 leder af ... Læs mere

 18. paralingvistiske træk

  sprogvidenskabelig betegnelse for visse træk ved brugen af stemmen og den måde, som talen signalerer sindsstemning på, fx tøven, stammen, nervøs fnisen, h... Læs mere

 19. Jens Holt

  1904-1973, dansk sprogforsker, professor i sammenlignende sprogvidenskab ved Aarhus Universitet fra 1945. Holt, der især beskæftigede sig med anatoliske sp... Læs mere

 20. Yakov Malkiel

  1914-1998, romansk filolog, født i Kijev, 1942 professor i romansk filologi ved Berkeley University, USA. Malkiel står inden for historisk romansk lingvist... Læs mere

Viser 41-60 af 99

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki