Du søgte efter lokalplan

Viser 1-20 af 36

Forrige 1 2 Næste
 1. lokalplan

  indtil 1975 byplanvedtægt, detaljeret plan for anvendelsen af et nøje afgrænset, oftest mindre område i en kommune. Lokalplaner skal være i overensstemm... Læs mere

 2. procesfordrejning

  ...procedurefordrejning, forvaltningsretlig betegnelse for den form for magtfordrejning, der foreligger, hvis en forvaltningsmyndighed bevidst vælger en beste... Læs mere

 3. zoneinddeling

  (1. led gr. 'bælte'), inddeling i byzoner, ... ... Læs mere

 4. servitut

  (af lat. servitus 'underkastelse', gen. servitutis), begrænset ret over en fast ejendom, der tilhører en anden. En servitut, der giver adgang til at råde ov... Læs mere

 5. forvaltningsakt

  en offentlig forvaltningsmyndigheds afgørelse. Den typiske forvaltningsakt er en udtalelse fra en forvaltningsmyndighed, statslig eller kommunal, som over for... Læs mere

 6. Gilleleje

  havneby nær Sjællands nordligste punkt; 6514 indb. (2014). Gilleleje ligger i ... ... Læs mere

 7. bygningsbevaring

  ... indsats for at bevare ældre bygninger, som er værdifulde arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssigt, men dog ikke har kvalitet til at kunne unde... Læs mere

 8. Byplan og byplanlægning

  forskellige former for indgreb i byers og bebyggelsers struktur, indhold og form. Byplaner har skikkelse af dokumenter med anvisninger af påtænkte løsning... Læs mere

 9. Planlægningsloven

  ...Planloven, lov, der danner grundlag for de offentlige myndigheders styring af den fremtidige arealanvendelse. Loven trådte i kraft 1.1.1992 og var i hove... Læs mere

 10. TorvehallerneKBH

  markedsplads for dagligvarer, åbnet 2011 på Israels Plads ved Nørreport i København. Israels Plads var 1889-1958 sæde for Grønttorvet i København (se ... Læs mere

 11. Aarhus Havn

  Danmarks næststørste havn og største containerhavn; 46,5 ha containerareal med 1,3 km containerkaj, i alt 227 ha med 13 km kaj. Aarhus Havn, der er kommu... Læs mere

 12. vindmølle

  ...vindturbine, vindmotor, maskine, der kan omdanne vindenergi til anvendelig mekanisk eller elektrisk energi. Omdannelsen sker vha. en rotor, som ved vinde... Læs mere

 13. Nakke

  landsby syd for Rørvig, beliggende i et åbent landskab på Nakke-halvøen i ... ... Læs mere

 14. Byplan og byplanlægning - byplanlovgivning

  ... Læs mere

 15. ekspropriation

  i dansk ret tvungen afståelse af ejendomsret eller andre formuerettigheder mod fuld erstatning. De almindelige betingelser står i Grundlovens § 73, h... ... Læs mere

 16. religionsfrihed

  ret til frit at udøve sin gudsdyrkelse. I Danmark har borgerne efter Grundlovens § 67 ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på... ... Læs mere

 17. Fristaden Christiania - et symbol

  I foråret 1971 brød nogle beboere på Christianshavn i København gennem et stykke af plankeværket til den nyligt nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne. De ... Læs mere

 18. Gribskov Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Nordsjælland i Region Hovedstaden. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Helsinge og Græsted-Gilleleje i Frederiksborg Am... Læs mere

 19. Høsterkøb

  landsby i Rudersdal Kommune (tidligere Birkerød Kommune) i Nordsjælland, beliggende i et kuperet istidslandskab mellem ... ... Læs mere

 20. høring

  udsendelse af fx lovforslag eller forslag til beslutninger fra en kommunalbestyrelse, fx lokalplaner til myndigheder og organisationer m.fl. med anmodning om e... Læs mere

Viser 1-20 af 36

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki