Du søgte efter magnet

Viser 1-20 af 81

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. magnet

  materiale eller elektrisk komponent, som kan frembringe et ... ... Læs mere

 2. permanent magnet

  (se permanens), magnet, der ikke mister sin magnetisme, når den magnetiserende kraft ophører. Se ... ... Læs mere

 3. magnetisere - magnet

  gøre magnetisk; jf. magnet. ... Læs mere

 4. polariseret relæ

  relæ, hvis skiftefunktion afhænger af strømmens retning gennem relæet. Dette er i modsætning til et sædvanligt relæ, hvor funktionen er uafhængig af st... Læs mere

 5. permadynamisk

  (af lat. permanent + gr. dynamisk), om højttaler med fast magnet (modsat elektromagnetisk). ... Læs mere

 6. diamagnetisk

  (gr. dia- + magnetisk), tværmagnetisk; frastødt af begge poler på en kraftig magnet. ... Læs mere

 7. reluktans

  (afledn. af lat. reluctari 'gøre modstand'), i fysikken et mål for den magnetiske modstand i en lukket magnetisk kreds; analog til den elektriske modstand i ... Læs mere

  Tags:

 8. domæne

  (af fr. domaine 'gods, ejendom', af lat. dominium 'herredømme'), i fysikken bruges betegnelsen magnetisk domæne. I magnetiske materialer er elektronernes mag... Læs mere

 9. remanent magnetisme

  (se remanent), den magnetisme, der bliver tilbage i en magnet, når den magnetiserende kraft ikke længere virker. Se også ... ... Læs mere

 10. krydsspoleinstrument

  ...kvotientinstrument, elektrisk måleinstrument, som i opbygning ligner drejespoleinstrumentet. På den bevægelige del er ophængt to spoler, der er drejet e... Læs mere

 11. knivmagnet

  magnetisk skinne til køkkenknive. Den smalle magnetskinne e... ... Læs mere

 12. pickup

  ... ... (af eng. pick 'samle' og up 'op'), elektromekanis... ... Læs mere

 13. magnetlygter

  cykellygter, der ikke anvender batterier, men strøm produceret ved induktion. Lygterne monteres på hjulets nav, og strømmen skabes, når lygterne, der ind... Læs mere

 14. synkronmaskine

  vekselstrømsmaskine, hvor rotationen sker synkront, dvs. overensstemmende med elforsyningsnettets frekvens. En synkronmaskine består af en rotor med en eller... Læs mere

 15. ferromagnetisme

  den almindelige og fra oldtiden kendte form for magnetisme, som ved stuetemperatur forekommer i overgangsmetallerne jern, cobalt og nikkel. Ferromagnetiske mat... Læs mere

 16. vibrometer

  (af lat. vibrare 'sitre, ryste' og -meter), elektrisk instrument til måling af amplitude og frekvens for en mekanisk vibration, fx i en maskine. Et vibrometer... Læs mere

 17. permeabilitet

  egenskab ved et magnetisk materiale, som udtrykker materialets evne til at frembringe en magnetisk fluxtæthed B, når det påvirkes med en magnetisk feltst... Læs mere

 18. ferritter

  magnetiske faststofemner med højt indhold af jern(III)oxid, Fe2O3. Der skelnes mellem bløde og hårde ferritter efter deres evne til at modstå ommagnetiseri... Læs mere

 19. Nycomed A/S

  europæisk medicinalvareproducent og -distributør, stiftet i 1997 ved fusion mellem norske Nycomed ASA, grundlagt i 1874 af apotekeren Morten Nyegaard (1844... Læs mere

 20. hysterese

  i fysikken betegnelse for, at et materiale eller et apparat reagerer forskelligt på en voksende og på en aftagende ydre påvirkning; anvendes bl.a. ved de... Læs mere

Viser 1-20 af 81

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki