Du søgte efter makromolekyle

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste
 1. makromolekyle

  meget stort organisk eller uorganisk molekyle. Det kan være af naturlig, biologisk oprindelse med meget komplekse sammensætninger og funktioner som fx polype... Læs mere

 2. murein

  (af lat. murus 'væg' og -in), makromolekyle, som opbygger bakteriers cellevæg. Murein er et peptidoglykan dannet af to kulhydrater (N-acetylglukosamin og N-a... Læs mere

 3. polymermorfologi

  (af polymer og morfologi), beskriver form, organisation og funktion af polymerkrystaller, dvs. små områder i en polymer, hvor molekylerne sidder i en ordnet ... Læs mere

 4. DNA

  (eng. Deoxyribonucleic Acid), deoxyribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus. I organ... Læs mere

 5. makromolekylær

  som består af makromolekyler. ... Læs mere

 6. carbon (Biokemi og biologi)

  Som jordboere uden konkret kendskab til liv andre steder i Universet kender vi kun kulstofbaseret liv. Carbon hører (ligesom brint, nitrogen, ilt, fosfor og s... Læs mere

 7. RNA

  ribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der indgår som en vigtig bestanddel i alle organismers cellulære maskineri. RNA-molekyler anvendes som transpo... Læs mere

 8. Molekylærbiologi

  Molekylærbiologien har fokus på opbygning og funktion af makromolekyler i cellen, især DNA, RNA og proteiner. Bioteknologiens store fremskridt bygger på ... Læs mere

 9. liv

  måde at være til på, som kendetegner de ting i naturen, der opretholder sig selv, men kan dø. Sådanne levende størrelser har et helhedspræg og en org... Læs mere

 10. negativ-farvning

  princip for synliggørelse af mikroskopiske biologiske strukturer. Objektet indlejres i et tyndt lag af et svært gennemsigtigt materiale, hvorved objektets ko... Læs mere

 11. biotinylering

  proces, hvorved vitaminet biotin bindes til makromolekyler som fx DNA, RNA eller protein. De biotinylerede molekyler kan derefter oprenses fra en reaktionsblan... Læs mere

 12. glycin

  den simpleste blandt de 20 aminosyrer, som indgår i proteiner. Glycin kan dannes i cellen og er således ikke en essentiel aminosyre. Glycin indgår desuden... Læs mere

 13. van der Waals-kræfter

  (efter den hollandske fysiker J.D. van der Waals, 1837-1923), de svage tiltrækkende kræfter mellem molekyler, se dispersionskræfter....Van der Waals-kræfte... Læs mere

 14. denaturering

  i biokemien en proces, hvorved den naturlige tredimensionale struktur af biologiske makromolekyler, fx proteiner og nukleinsyrer (... ... Læs mere

 15. molekylmekanik

  empirisk metode til beregning af strukturelle data (energi, geometri osv.) for kemiske forbindelser. I molekylmekanik anvendes en klassisk mekanisk beskrivelse... Læs mere

 16. biofysik

  (af bio- og fysik), det videnskabelige studium af biologiske systemers fysiske egenskaber; integration af biologiske og fysisk-kemiske discipliner. Man und... ... Læs mere

 17. endocytose

  cellers optagelse af væske og makromolekyler fra omgivelserne, ved at der i cellemembranen dannes fordybninger, der afsnøres som vesikler (blærer), der v... Læs mere

 18. hydrogen (biologi)

  Carbon, oxygen og hydrogen er de vigtigste grundstoffer i de levende organismer. Organiske stoffer består af carbonatomer, hvortil er bundet hydrogen og evt... Læs mere

 19. molekylærbiologi

  den gren af biologien, der beskæftiger sig med opbygning og funktion af makromolekyler, primært DNA, ... ... Læs mere

 20. methylering

  kemisk proces, hvorved en methylgruppe (CH3−) indføres i et organisk eller uorganisk molekyle. Som eksempler kan nævnes methylering af syrer, fenoler, am... Læs mere

Viser 1-20 af 44

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki