Du søgte efter markmus

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste
 1. markmus

  ... Læs mere

 2. Almindelig markmus

  Almindelig markmus eller nordmarkmus er jævnt udbredt i hele landet, herunder på alle store øer og på de fleste mellemstore øer. Den forekommer dog ikk... Læs mere

 3. User:Markmus

  • User:Markmus

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 4. densitet

  (af lat. densitas 'tæthed', af densus 'tæt'), inden for økologien er densitet individtæthed, dvs. antallet af individer af en plante- eller dyreart pr. are... Læs mere

 5. Mosehornugle

  Mosehornuglen er blandt de få danske ugler, som er dagaktive. Den er meget cyklisk i sin optræden både som ynglefugl og som trækfugl. Som ynglefugl toppe... Læs mere

 6. Studsmus

  Der er stor forskel på studsmus og ægte mus. I forhold til de ægte mus virker studsmusene mere kompakte i bygning (figur 11-3). Snuden er afrundet, ørern... Læs mere

 7. Skovenes hvirveldyr

  Skovene huser både pattedyr, fugle, padder og krybdyr. Nogle arter er generalister og trives i alle dele af skoven, mens andre er specialister og kræver ti... Læs mere

 8. studsmus

  ...Microtinae, eller Arvicolinae, underfamilie af gnavere med ca. 110 arter. Studsmusene kendes fra de ægte mus på den korte hale (mindre end halvdelen af ... Læs mere

 9. Rovdyr

  Ser man bort fra mårhund og vaskebjørn, der måske er på vej til at etablere sig, så forekommer der ni fritlevende og en fritstrejfende rovdyrarter i Dan... Læs mere

 10. Organismerne i det åbne land

  Organismernes økologiske niche Hvorvidt, og i hvor stort antal, en given organisme findes et bestemt sted i naturen afgøres af en række forhold og faktore... Læs mere

 11. Rovfugle

  Næsten alle de danske rovfuglearter udnytter det åbne land som fødesøgningsområde. De enkelte arter er hver især tilpasset forskellige byttedyr, og hve... Læs mere

 12. Det unge land

  Da Præborealtiden begyndte omkring 9500 f.Kr., lå isranden oppe i Sydnorge og nord for de store svenske søer. Den dækkede den Botniske Bugt og det vestli... Læs mere

 13. Sydmarkmus

  Sydmarkmus er en af Danmarks mindre almindelige småpattedyrarter. Den forekommer kun i det sydligste og mellemste Jylland, dog med enkelte observationer no... Læs mere

 14. Skovenes pattedyr

  En ræv suser forbi som et rødt lyn, et rådyr glammer advarende og en mus pusler mellem skovbundens tørre blade. Skovens pattedyr er en integreret del af ... Læs mere

 15. Rødmus

  Rødmus er en af Danmarks mest talrige pattedyrarter og forekommer vidt udbredt over det meste af landet, men mangler i Thy og det vestlige Vendsyssel samt ... Læs mere

 16. Skovmus

  Skovmusen er en af Danmarks almindelige smågnavere. Den er udbredt i det meste af landet og forekommer på de fleste øer. Dens levesteder omfatter hovedsa... Læs mere

 17. Kortlægning, metodik og dataindsamling

  Kortlægning af udbredelsen af Danmarks 88 pattedyrarter var metodisk set ikke nogen nem sag. De forskellige arter har så vidt forskellige adfærdsformer, ... Læs mere

 18. Udbredelsesmønstre for danske pattedyr

  Der er i Danmark observeret 62 terrestriske pattedyrarter (se tabel 1 nederst). Dette skal ses i forhold til det samlede europæiske artsantal på 195 (Mitch... Læs mere

 19. Nathalie Krebs

  Johanne Nathalie Krebs,  5.8.1895-5.1.1978, keramiker. Født i Århus, død i Kbh., urne på Søllerød kgd. Efter at være blevet student 1913 fra Marie Krus... Læs mere

 20. Husmår

  Husmåren forekommer i hele landet bortset fra en række øer. Der har været en betydelig stigning i bestandstætheden. Fremgangen er især sket ved, at hu... Læs mere

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki