Du søgte efter matematik

Viser 41-60 af 100

 1. kvadratisk - grad

  inden for matematik af anden grad. ... Læs mere

 2. mægtighed

  i matematik kardinaltallet for en mængde. ... Læs mere

 3. ln

  i matematik betegnelse for den naturlige logaritme. ... Læs mere

 4. tilnærmelse

  i matematik d.s.s. approksimation. ... Læs mere

 5. sciences

  naturvidenskaber og matematik. .........Ordet sciences kommer fra fransk, fra latin....... ... Læs mere

 6. mathesis

  (via lat. af gr.), d.s.s. matematik. ... Læs mere

 7. radiusvektor

  i matematik vektoren ... ... Læs mere

 8. origo

  (lat. 'oprindelse, begyndelse'), i matematik begyndelsespunktet i et koordinatsystem. ... Læs mere

 9. multiplicere - gange

  (lat. multiplicare, af multi- + plicare folde), inden for matematik gange. ... Læs mere

 10. fokus

  (af lat. focus 'brændpunkt', egl. 'ildsted, arne'), inden for matematik, se keglesnit. ... Læs mere

 11. binom

  (af lat. binomius, af bi- + gr. nomos del), inden for matematik toleddet. ... Læs mere

  Tags:

 12. symmetrisk

  (se symmetri), inden for matematik funktion, der ikke ændres ved ombytning af de variable. ... Læs mere

 13. multiplikand

  (lat. multiplicandus 'som skal multipliceres'), inden for matematik tal, der skal ganges med et andet. ... Læs mere

 14. planbundt

  i matematik en samling af alle planer, der indeholder et forelagt punkt (også kaldet et planknippe) eller en forelagt linje. Se bundt. ... Læs mere

 15. uafhængighed

  i matematik og logik siges et sæt af aksiomer i et aksiomsystem at være uafhængige, hvis ingen af dem kan udledes af de øvrige. ... Læs mere

 16. ordinat

  (af lat. ordinatus, af ordinare 'ordne'), i matematik koordinaten med hensyn til andenaksen (ordinataksen), se koordinatsystem. ... Læs mere

 17. ekshaustionsbevis

  (se ekshaustion), inden for matematik bevismåde, hvorved man påviser, at såvel et større som et mindre mål ville lede til en urimelighed. ... Læs mere

 18. Z

  (fork.f. ty. Zahl 'tal'), i matematik betegnelse for mængden {... ,−2, −1, 0, 1, 2, ...} af heltal. ... Læs mere

  Tags:

 19. irreduktibel

  (lat. ir- u-, ikke- + reduktibel), som ikke kan nedbringes til en simplere form (især i matematik). ... Læs mere

 20. kommensurabel

  (lat. commensurabilis, af com 'med' + mensura 'måling'), inden for matematik som kan deles med samme tal. ... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki