Du søgte efter matematik

Viser 41-60 af 100

 1. kubisk

  inden for matematik af tredje potens. ... Læs mere

  Tags:

 2. mægtighed

  i matematik kardinaltallet for en mængde. ... Læs mere

 3. tilnærmelse

  i matematik d.s.s. approksimation. ... Læs mere

 4. ln

  i matematik betegnelse for den naturlige logaritme. ... Læs mere

 5. sciences

  naturvidenskaber og matematik. .........Ordet sciences kommer fra fransk, fra latin....... ... Læs mere

 6. radiusvektor

  i matematik vektoren ... ... Læs mere

 7. mathesis

  (via lat. af gr.), d.s.s. matematik. ... Læs mere

 8. origo

  (lat. 'oprindelse, begyndelse'), i matematik begyndelsespunktet i et koordinatsystem. ... Læs mere

 9. multiplicere - gange

  (lat. multiplicare, af multi- + plicare folde), inden for matematik gange. ... Læs mere

 10. binom

  (af lat. binomius, af bi- + gr. nomos del), inden for matematik toleddet. ... Læs mere

  Tags:

 11. fokus

  (af lat. focus 'brændpunkt', egl. 'ildsted, arne'), inden for matematik, se keglesnit. ... Læs mere

 12. multiplikand

  (lat. multiplicandus 'som skal multipliceres'), inden for matematik tal, der skal ganges med et andet. ... Læs mere

 13. symmetrisk

  (se symmetri), inden for matematik funktion, der ikke ændres ved ombytning af de variable. ... Læs mere

 14. kommensurabel

  (lat. commensurabilis, af com 'med' + mensura 'måling'), inden for matematik som kan deles med samme tal. ... Læs mere

 15. nabla

  (af gr. nabla, trekantet strengeinstrument), tegnet ∇, der i matematik betegner gradient. Det blev indført af W.R. Hamilton (1853). ... Læs mere

 16. partiel afledet

  i matematik differentialkvotienten af en funktion af flere variable med hensyn til en af disse, idet de øvrige variable opfattes som konstanter. Se også diff... Læs mere

 17. ekshaustionsbevis

  (se ekshaustion), inden for matematik bevismåde, hvorved man påviser, at såvel et større som et mindre mål ville lede til en urimelighed. ... Læs mere

 18. irreduktibel

  (lat. ir- u-, ikke- + reduktibel), som ikke kan nedbringes til en simplere form (især i matematik). ... Læs mere

 19. korde

  (af gr. chorde 'streng, tarm'), i matematik et linjestykke, der forbinder to punkter på en plan kurve. ... Læs mere

  Tags:

 20. Z

  (fork.f. ty. Zahl 'tal'), i matematik betegnelse for mængden {... ,−2, −1, 0, 1, 2, ...} af heltal. ... Læs mere

  Tags:

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki