Du søgte efter materialeegenskaber

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. materialeegenskaber

  (1. led af mlat. materialis 'materiel', af materia, se materie), fysiske betingelser, i bygge- og konstruktionsteknik egenskaber for materialer, der anvendes i... Læs mere

 2. elektronmikroskop (fysisk og teknisk anvendelse)

  Inden for de fysiske videnskaber har elektronmikroskopi især fundet anvendelse i faststoffysikken, hvor det bl.a. har været af stor betydning ved undersøg... Læs mere

 3. materialeforskning (Teorier og modeller)

  Tilsvarende er materialeforskningens udvikling præget af en hastigt voksende teoretisk indsigt i de fysiske strukturer og mekanismer, som ligger til grund for... Læs mere

 4. dampkraftværk (Dampkredsløb)

  Vand og damp cirkulerer i et lukket kredsløb og følger en termodynamisk proces, som kaldes Rankine-cyklus. For at opnå en høj virkningsgrad ved omdannelse ... Læs mere

 5. vandrebølger

  høje, kortvarige spændinger (overspændinger), som 'vandrer' langs en eller flere ledere i et elforsyningsnet. De opstår enten ved tilførsel af store elekt... Læs mere

 6. styrkelære

  læren om materialers og konstruktioners deformationer og bæreevne under forskellige geometriske, fysiske og statiske eller dynamiske betingelser....De geomet... Læs mere

 7. højtryksteknik

  ... teknik til skabelse og anvendelse af høje tryk. Mange processer (fx kemiske reaktioner) kræver et højt tryk for at kunne gennemføres, fx pga. kemiske l... Læs mere

 8. biomekanik

  ... forskningsfelt, hvor legemet, navnlig bevægeapparatet, undersøges med mekanisk-fysiske målemetoder. Sigtet er at opnå eksakte beskrivelser af det kompl... Læs mere

 9. Erik Magnussen

  31.3.1940-23.5.2014, dansk designer, der blev uddannet som keramiker ved ... ... Læs mere

 10. elasticitet

  (af fr. élasticité, af lat. elasticitas, afledt af elasticus, af gr. elastos 'elastisk', af elaunein 'sætte i bevægelse'), materialeegenskab, som ved kraft... Læs mere

 11. mund

  (lat. os, gen. oris), i biologisk forstand indgangen til fordøjelseskanalen. Mundens udformning er mangfoldigt varieret igennem dyreriget og nøje sammenhæng... Læs mere

 12. tandlægevidenskab

  ...odontologi, tandlægefagligt arbejde og fagets videnskabelige grundlag og udforskning. Siden 1992 har tandlægevidenskab ligesom lægevidenskab været omfat... Læs mere

 13. spredning

  inden for fysik en proces, hvor partikler eller bølger ændrer deres bevægelsesretning og/eller energi gennem en vekselvirkning med andre partikler eller bø... Læs mere

 14. termodynamik

  varmelære, læren om varme og dens omsætning, idet gasser, væsker og faste stoffer behandles som makroskopiske objekter. I modsætning hertil beskæftiger... Læs mere

 15. Ivar A.L. Hoel

  f. 1943, norsk civilingeniør og bibliotekar. Ivar A.L. Hoel blev født i Evje i Norge og siden uddannet som civilingeniør fra Norges Tekniske Højskole 196... Læs mere

 16. transmittans

  materialeegenskab, som beskriver gennemskinneligheden af optiske materialer, defineret som den brøkdel af det indfaldende lys, som transmitteres. Transmittans... Læs mere

  Tags:

 17. kemisk binding

  de kræfter, som holder atomer sammen, så der dannes molekyler og faste stoffer. Der findes flere former for kemiske bindinger, og der skelnes mellem stær... Læs mere

 18. plast

  plastic, materiale, der som en væsentlig del indeholder en ... ... Læs mere

 19. mikroskop

  instrument, der frembringer et forstørret billede af små objekter. Billeddannelsen kan baseres på forskellige fysiske principper. I denne artikel omtale... Læs mere

 20. stabilisator

  stof, der tilsættes andre stoffer i små mængder for at undgå uønskede ændringer i deres tilstand. I levnedsmidler skal stabilisatorer fx forhindre fasead... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki