Du søgte efter mekanik

Viser 61-80 af 100

 1. V.W. Ekman

  Vagn Walfrid Ekman, 1874-1954, svensk teoretisk fysiker og oceanograf, professor i mekanik og matematisk fysik ved Lunds Universitet. Han er en af grundlægg... Læs mere

 2. faststofmekanik

  fagområde inden for mekanik omfattende den del, der er knyttet til faste stoffer som fx træ, stål, metaller og plast; i modsætning til fluid mekanik, der o... Læs mere

 3. materialeforskning (Moderne forskning)

  Materialeforskernes problemstillinger omfatter videnskabelige, praktiske og industrielle sammenhænge, som rent fagligt spænder lige fra geologi til biologi. ... Læs mere

 4. partikel

  (af lat. particula, dim. af pars 'del'), i daglig tale en mindre stofdel, fx en støvpartikel. I mekanik er en partikel et legeme, hvis udstrækning er så lil... Læs mere

 5. tilfældighed

  i logisk henseende en egenskab eller en hændelse, hvis eksistens kan benægtes, uden at der opstår en selvmodsigelse. I denne logiske betydning af tilfæl... Læs mere

 6. harpe

  (af usikker opr.), knipset ... ... Læs mere

 7. impulsmoment

  ... fysisk størrelse, som karakteriserer en partikels eller et legemes bevægelse omkring et punkt eller en akse. Ved en partikels bevægelse om et punkt er i... Læs mere

 8. Siméon Denis Poisson

  21.6.1781-25.4.1840, fransk matematiker og fysiker, professor ved École polytechnique 1806 og ved Faculté des sciences i Paris fra 1809. Han bidrog til alle ... Læs mere

 9. Augustin Louis Cauchy

  21.8.1789-23.5.1857, fransk matematiker. Efter endt uddannelse ved École polytechnique og École des ponts et chaussées (1805-09) arbejdede Cauchy som ingeni... Læs mere

 10. tunneleffekt

  kvantemekanisk fænomen, hvor en partikel med en vis sandsynlighed kan bevæge sig ind i og igennem områder, der klassisk set er utilgængelige. Tunneleffekte... Læs mere

 11. Joseph Louis Lagrange

  ... egl. Giuseppe Luigi Lagrangia, 25.1.1736-10.4.1813, italiensk-fransk matematiker. Han fik sit videnskabelige gennembrud i 1755 med en videreudvikling af Eu... Læs mere

 12. hydromekanik

  (gr. hydro- + mekanik), læren om væskers forhold; betegnelse, som omfatter hydrodynamik og hydrostatik. ... Læs mere

 13. dynamisk system

  matematisk begreb, der benyttes til at beskrive tidslige udviklinger, og som har sit udspring i de naturlove, som Newton opstillede til bestemmelse af legeme... Læs mere

 14. Jean le Rond d'Alembert

  16.11.1717-29.10.1783, fransk filosof, fysiker og matematiker, medlem af Académie des sciences fra 1741 og fra 1754 også af Académie française, der valg... Læs mere

 15. Adrien Marie Legendre

  18.9.1752-9.1.1833, fransk matematiker, lærer ved École militaire 1775-80 og medlem af Académie des sciences i Paris i 1783. Legendre deltog i forskellige g... Læs mere

 16. J. Willard Gibbs

  Josiah Willard Gibbs, 11.2.1839-28.4.1903, amerikansk teoretisk fysiker og kemiker, professor i matematisk fysik ved Yale University 1871-1903. Hans arbejder... Læs mere

 17. operatoralgebra

  matematisk disciplin, som grundlagdes af J. von Neumann med henblik på at opstille et matematisk grundlag for kvantemekanikken. Mængden af begrænsede operat... Læs mere

 18. kemisk fysik

  gren af fysikken, der beskæftiger sig med individuelle og kollektive egenskaber af molekyler. Kemisk fysik opstod som et delområde af fysikken i slutningen a... Læs mere

 19. John von Neumann

  28.12.1903-8.2.1957, ungarsk-amerikansk matematiker, der også gav væsentlige bidrag til bl.a. fysik, økonomi og datalogi. John von Neumann viste tidligt ... Læs mere

 20. Garrett Birkhoff

  ... 19.1.1911-22.11.1996, amerikansk matematiker; søn af George David Birkhoff. Garrett Birkhoff var professor ved Harvard University 1936-81. Han er mest ken... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki