Du søgte efter mellemvært

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste
 1. mellemvært

  værtsdyr for visse parasitter, hvori de gennemgår en del af deres udvikling, før deres livscyklus afsluttes i en slutvært. Malariaparasitter, arter af Pl... Læs mere

 2. vektor

  (af lat. vector '(en) bærer', afledn. af vectus, perf.part. af vehere 'bære, transportere'), inden for parasitisme en mellemvært, der aktivt fører en paras... Læs mere

 3. Parasitter hos snegle og muslinger

  Snegle er ofte værter for ikter eller trematoder, en gruppe fladorme beslægtet med bændelorme. Almindelig konk er mellemvært for flere arter, der bliver ... Læs mere

 4. pentastomider

  (af penta- og gr. stoma 'mund' og -id), Pentastomida, linguatulider, tungeorme, gruppe af ... ... Læs mere

 5. Parasitter

  De fleste større dyr er værter for adskillige arter af parasitter, der har en mere eller mindre skadelig indflydelse på værten. De fleste parasitter er usy... Læs mere

 6. bændelorme

  Cestoda, klasse af indvoldsor... ... Læs mere

 7. parasitisme

  tæt sammenknytning mellem to levende organismer af forskellig art, hvor den ene part, parasitten, i dele af eller hele livet er ernæringsmæssigt afhængi... Læs mere

 8. gnavere

  ...Rodentia, (af lat. rodere 'gnave, bide'), den største pattedyrorden med over 1700 arter fordelt i knap 400 slægter, svarende til ca. 40% af alle patted... Læs mere

 9. Parasitter hos fisk

  De fleste lystfiskere, der har fanget og renset torsk, er stødt på torskens gælleorm (Lernaeocera branchialis) – en rød, flere cm lang, snoet „orm“... Læs mere

 10. bløddyr

  ...Mollusca, mollusker, række af hvirvelløse dyr, som oftest har en kalkholdig, udvendig skal. Der findes mindst 50.000 nulevende arter, foruden ca. 35.00... Læs mere

 11. ikter

  (af uvis opr.), Trematoda, klasse af snylteorme hørende til fladorme. De kønsmodne individer er parasitter hos hvirveldyr, visse larvestadier parasiterer sne... Læs mere

 12. Georg Mandahl-Barth

  Georg Daniel Mandahl-Barth,  18.8.1910-19.4.1994, zoolog. Født i Kbh. (Hellig Kors). Siden barndommen har M.-B. interesseret sig for snegle. Han blev student... Læs mere

 13. flagellater

  fællesbetegnelse for encellede, eukaryote organismer, som i hvert fald i dele af det vegetative stadium bevæger sig ved hjælp af svingtråde, ... ... Læs mere

 14. kogekunst (Kogekunstens udvikling i Europa)

  Oldtiden. I oldtidens kultursamfund omkring det østlige Middelhav trivedes tidligt en udviklet kogekunst baseret på et omfattende udbud af kornprodukter, fis... Læs mere

 15. larve

  ... (af lat. larva 'spøgelse; maske', som dyrebetegnelse tidligst brugt af Linné, der betragtede larven som et maskeret insekt), stadium i mange dyrs udvikli... Læs mere

 16. arachnider

  (af gr. arachne 'edderkop' og -id... ... Læs mere

 17. generationsskifte

  i biologi betegnelse for et periodisk skifte mellem generationer med forskellig forplantningsmåde (kønnet/ukønnet formering) og undertiden også med forskel... Læs mere

 18. snegle

  ...Gastropoda, den artsrigeste klasse af ... ... Læs mere

 19. mus

  ...Myomorpha, underorden af gnavere bestående af fem familier i ca.... ... Læs mere

 20. fluer

  ...Brachycera, underorden inden for insektordenen tovinger. Hos fluer er bryst og ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 22

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki