Du søgte efter middellevetid

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. middellevetid

  det gennemsnitlige antal år, som en generation på fx 1000 nyfødte har tilbage at leve i, efter at de har nået en given alder. Der findes altså en middel... Læs mere

 2. levetid

  for menneskers levetid, se middellevetid. ... Læs mere

 3. Frankrig - sundhedsforhold

  Franske kvinders middellevetid var i 1992 lidt over 82 år, i Europa kun overgået af schweiziske kvinders. Franske mænd lever i gennemsnit knap ni år kort... Læs mere

 4. gennemsnitslevealder

  ...middellevetid, se dødelighed. ... Læs mere

 5. Ungarn (Sundhedsforhold)

  Mænds middellevetid var 66,4 år i 1997. I 1970 var den 66,3 og faldt indtil 1992. Kvinder har 1970-97 haft en langsomt stigende middellevetid fra 72,1 til ... Læs mere

 6. Letland - sundhedsforhold

  ... Læs mere

 7. Portugal - sundhedsforhold

  Målt ved middellevetid har landet gennemgået en positiv udvikling, idet den for kvinder er steget fra 70,3 år i 1971 til 78,6 i 1996. De tilsvarende tal f... Læs mere

 8. Canada - sundhedsforhold

  Canadiske kvinder har en middellevetid på 81 år, mændene 74 år. Middellevetiden for begge køn er steget knap 10 år siden 1960. I gennemsnit føder en c... Læs mere

 9. Grækenland - sundhedsforhold

  Græske mænd har næstefter de svenske den længste middellevetid i EU, nemlig 75,9 år (2001). Græske kvinder lever i gennemsnit 81,2 år. Dødeligheden i... Læs mere

 10. Polen - sundhedsforhold

  Befolkningens middellevetid er kun ganske langsomt stigende. Den var for mænd 66,6 år i 1970 og 68,2 år i 1996. De tilsvarende tal for kvinder var 73,2 å... Læs mere

 11. Human Development Index

  ...HDI, indeks, som siden 1990 er blevet udarbejdet af FNs udviklingsprogram, UNDP, og offentliggøres i den årlige Human Development Rep... ... Læs mere

 12. pion

  (af pi, det græske bogstav π, og -on, kortform af pi-meson), ... ... Læs mere

 13. Spanien (Sundhedsforhold)

  I 2010 var middellevetiden for mænd 78,06 år og for kvinder 84,27 år. Kvinders middellevetid øgedes i løbet af 25 år frem til 1995 med ca. 6 år, mens ... Læs mere

 14. Argentina - sundhedsforhold

  Argentina bruger 4% af nationalproduktet på sundhedsvæsenet; til sammenligning anvender USA 14% og Danmark 7%. Det offentliges andel af sundhedsudgifterne ... Læs mere

 15. Irland (Sundhedsforhold)

  Bedømt ud fra middellevetid ligger Irland sammen med Danmark og Portugal i bunden i EU; for kvinder er den 78,2 år og for mænd 72,6. Dødeligheden i førs... Læs mere

 16. Australien - sundhedsforhold

  Australien har en middellevetid på ca. 80 år for kvinder og 74 år for mænd, et par år højere end i Danmark. På 30 år er den steget 6-7 år for begge ... Læs mere

 17. Dødsårsagsregisteret

  offentligt register, der indeholder persondata og oplysning om tilgrundliggende og evt. bidragende dødsårsager ved samtlige dødsfald blandt personer med fas... Læs mere

 18. Iran (Sundhedsforhold)

  Middellevetiden var i 1990 63 år for begge køn. Fødselstallet blev i 1993 anslået til 45 pr. 1000 indbyggere, hvilket sammenholdt med en anslået dødeli... Læs mere

 19. tau-partikel

  elementarpartikel af klassen lepton med en masse, der er 3477 gange elektronens masse, opdaget i 1975. Tau-partiklen er negativt elektrisk ladet, men har en ..... Læs mere

 20. spædbørnsdødelighed

  sundhedsstatistisk mål for dødeligheden i det første leveår. Det angives ved antal døde pr. 1000 levendefødte. Omkring 1840 var spædbørnsdødelighede... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki