Du søgte efter middeltemperatur

Viser 1-20 af 62

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. middeltemperatur

  den gennemsnitlige temperatur et givet sted. Middeltemperaturen for et døgn beregnes enten som et gennemsnit af højeste og laveste temperatur eller som mid... Læs mere

 2. daggrader

  en inden for dambrug anvendt måleenhed, som er antal dage × døgnets middeltemperatur i °C. ... Læs mere

 3. Fukushima

  by i Japan på det nordlige ... ... Læs mere

 4. vulkaner (Luftforurening)

  Vulkaner er store kilder til luftforurenende stoffer, specielt ved udbrud. Vigtigst er mineralske partikler og svovlforbindelser, der i atmosfæren kan omdan... Læs mere

 5. Devon Island

  ubeboet arktisk ø mellem Ellesmere og Baffin Island i Nunavut Territory, Canada; 55.247 km2. Øen består af et goldt bjergplateau med et sparsomt dyre- og pl... Læs mere

 6. Danmark - klima

  Danmarks klima er præget af landets beliggenhed i udkanten af det europæiske kontinent tæt ved større havområder og i vestenvindsbæltet. Denne del af ... Læs mere

 7. akustisk kølemaskine

  ... blev opfundet i beg. af 1980'erne af en gruppe fysikere på Los Alamos National Laboratory i USA. Den akustiske kølemaskines virkemåde beror på den ... ... Læs mere

 8. GRIP

  ...Greenland Ice-core Project, danskledet europæisk forskningsprojekt (1989-93) under European Science Foundation med bidrag fra otte lande samt EU. Målet... Læs mere

 9. permafrost

  den del af jordoverfladen, der i mere end to år vedvarende har haft temperatur på, eller lavere end, vands tryksmeltepunkt. .........Ordet permafrost er... Læs mere

 10. Albanien - naturregioner

  Albanien er et bjergrigt land med lave kystsletter. 70% af landet ligger mere end 300 m. o.h., og gennemsnitshøjden er 708 m o.h. Albanien kan inddeles i tr... Læs mere

 11. Aflejringer fra Pleistocæn

  I næsten hele det danske område findes aflejringer fra de pleistocæne istider og mellemistider. De dækker undergrunden som et tæppe, hvis tykkelse varie... Læs mere

 12. klimateorier og -modeller

  Jordens klima har over meget lange tidsrum ligget stabilt inden for et ret snævert temperaturinterval, men variationer forekommer på alle tidsskalaer. Kend... Læs mere

 13. Madeira

  portugisisk øgruppe i Atlanterhavet ca. 550 km vest for Afri... ... Læs mere

 14. Temperatur

  Vandløbene fryser sjældent til. De løber året rundt, også om vinteren, fordi de tilføres betydelige mængder af „varmt“ grundvand, drænvand og sp... Læs mere

 15. klima- og plantebælter

  systemer til inddeling af Jordens forskellige klimater i ensartede grupper. Internationalt er ... ... Læs mere

 16. Bulgarien - geografi

  Bulgarien er traditionelt et landbrugsland, men har efter 2. Verdenskrig gennemgået en hastig industrialisering i tæt samarbejde med Sovjetunionen. Samtid... Læs mere

 17. Tidlig Pleistocæn - mod koldere tider

  For omkring 2,6 millioner år siden sank vandspejlet i oceanerne endnu en gang; samtidig fortsatte den hævning og erosion af det danske område og Den Skand... Læs mere

 18. Eem Mellemistid

  Saale Istid blev afløst af Eem Mellemistid. Boredata fra iskernerne i Grønland og Antarktis samt fra de ækvatoriale marine dybhavskerner viser, at Eem beg... Læs mere

 19. De sidste rensdyrjægere

  Nok gik det mod mildere tider, men landets jægerstammer havde endnu en tusindårig kuldeperiode til gode. Omkring 10.600 f.Kr. blev klimaet i løbet af få ... Læs mere

 20. Kilder

  Kilder og væld opstår, hvor grundvandet kommer op af jorden. Man regner med tre forskellige kildetyper: damkilder, strømkilder og sumpkilder, og alle bes... Læs mere

Viser 1-20 af 62

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki