Du søgte efter miljøfaktorer

Viser 1-20 af 59

Forrige 1 2 3 Næste
 1. miljøfaktorer

  målbare forhold i omgivelserne, der påvirker og styrer de levende organismers trivsel og adfærd. I den økologiske videnskab taler man om abiotiske miljøfa... Læs mere

 2. abiotiske miljøfaktorer

  (gr. a- og biotikos 'som hører til livet' (bios)), de ikke-biologiske — dvs. fysiske og kemiske — miljøfaktorer i de levende organismers ydre miljø. Abi... Læs mere

 3. biotiske miljøfaktorer

  (af gr. biotikos 'som hører til livet'), de levende organismers indflydelse på hinanden. Fx kan nogle organismer være fødekilde for andre, eller de kan fre... Læs mere

 4. Samspil af miljøfaktorer

  Forståelsen af, hvordan miljøfaktorerne afgør arternes udbredelse, kompliceres af, at de ofte spiller sammen (figur 10-12). F.eks. vil den skadelige virkn... Læs mere

 5. miljømedicin (Eksponering for farlige miljøfaktorer)

  har altid eksisteret. Nogle udslip af kemiske stoffer eller ioniserende stråling stammer fx fra vulkanske udbrud. Skovbrande er også en naturlig forureningsk... Læs mere

 6. mikroklima

  klimaet i de jordnære luftlag, oftest under 2 m højde, fx mellem stråene i en kornmark eller på en bladoverflade. Mikroklimaet varierer som regel meget i ... Læs mere

 7. transekt

  (af eng. transect, af trans- og -sect, af lat. sectus, afledn. af secare 'skære'), i økologiske undersøgelser en linje, fx fra en mark gennem et skovbryn, l... Læs mere

 8. Livet på lavt vand

  Egentlig er alle de indre danske farvande lavvandede, i hvert fald hvis man sammenligner dem med Skagerrak, Atlanterhavet eller andre oceaner med vanddybder ... Læs mere

 9. vandranunkel

  ... ...Batrachium, slægt i ranunkelfamilien, ofte inkluderet som en underslægt i slægten ranunkel. Der findes ca. seks arter i Danmark, og de adskiller sig ... Læs mere

 10. geomedicin

  videnskab, der studerer sammenhængen mellem menneskers og dyrs helbred og den geografiske fordeling af geokemiske miljøfaktorer. Der kan være tale om naturg... Læs mere

 11. patogenese

  sygdomsproces, fremkaldelse af sygdom, dvs. de forandringer i organismen, der fører til udvikling af en sygdom, således at der opstår anatomiske, fys... ... Læs mere

 12. miljømedicin

  læren om sygdomme, der forårsages af udefrakommende påvirkninger i miljøet. Som lægevidenskabeligt fag omfatter det i bred forstand de fysiske, kemiske og... Læs mere

 13. døgnrytme

  rytme i levende organismers livsprocesser i døgnets løb, fx i takt med, at dag og nat veksler. En døgnrytme kan vise sig i en arts bevægelse, fødeoptage... Læs mere

 14. Tilpasninger hos strandens og klittens smådyr

  Tilpasninger til temperaturen De store temperatursvingninger, især i den hvide klit, er et problem for insekter og andre vekselvarme dyr, som kun fungerer o... Læs mere

 15. bestandsanalyse

  ...populationsanalyse, analyse til bestemmelse af en bestands størrelse, aldersmæssige sammensætning og talmæssige udvikling. En bestand har ligesom et ind... Læs mere

 16. parasitologi

  (af parasit(ter) og -logi), læren om dyriske snyltere, parasitter. Parasitologi beskæftiger sig med snylternes livscyklus, herunder de ... ... Læs mere

 17. biotop

  levested, fx en bøgeskov, træstub eller dam, som nærmere defineres ud fra miljøfaktorer. Betegnelsen anvendtes første gang i 1908 af den tyske zoolog F... Læs mere

 18. biologisk psykiatri

  retning inden for psykiatrien, der ved psykiske sygdomme udforsker biologiske forhold i hjernen. Karakteristiske symptomer som fx depression, angst, hallucinat... Læs mere

 19. produktionssygdomme

  husdyrsygdomme hos især svin, kvæg og fjerkræ, der optræder i intensive produktionssystemer og i deres symptombillede og forløb er stærkt præget af de f... Læs mere

 20. miljømedicin (Miljømedicinsk forskning)

  Forskningens formål er så vidt muligt at dokumentere årsagerne til miljøbetinget sygdom og i fortsættelse heraf at identificere muligheder for forebyggels... Læs mere

Viser 1-20 af 59

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki