Du søgte efter miljøsamarbejde

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. miljøsamarbejde

  Internationalt miljøsamarbejde foregår på tværs af landegrænser for at beskytte miljøet dels i stater, dels i områder, der ikke tilhører et enkelt l... Læs mere

 2. nordisk miljøsamarbejde

  Størstedelen af det formelle nordiske regeringssamarbejde om miljøproblemer sker inden for rammerne af Nordisk Ministerråd på grundlag af bl.a. anbefalin... Læs mere

 3. miljøkonventioner

  se miljøsamarbejde. ... Læs mere

 4. UNCED

  ...United Nations Conference on Environment and Development, d.s.s. Riokonferencen. Se også UNCSD og inter... ... Læs mere

 5. Arktisk Råd

  mellemstatsligt forum, der beskæftiger sig med sager af fælles interesse for lande og befolkninger i Arktis. Rådet består af repræsentanter for de otte ... Læs mere

 6. Øresundsvandsamarbejdet

  aftale af 1995 mellem regionerne og kommunerne på begge sider af Øresund om et fælles miljøprogram for Øresundsregionen. Samarbejdet skal virke for et god... Læs mere

 7. Man and Biosphere

  ...MAB, UNESCO-projekt, der siden 1970'erne har støttet udforskningen af Jordens økosystemer, især i troperne, fx regnskove og koralrev. Formålet er at f... Læs mere

 8. Washingtonkonventionen

  ...Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, global aftale fra 1973 om international handel med udryddelsestru... Læs mere

 9. UNCSD

  ...United Nations Commission on Sustainable Development, FNs kommission for bæredygtig udvikling. Kommissionen har til opgave at overvåge, at de beslutninger... Læs mere

 10. MARPOL-konventionen

  international overenskomst fra 1973 med senere protokoller (tillægsoverenskomster) fra bl.a. 1978 og 1997, som har til formål at forebygge forurening af de... Læs mere

 11. Danmarks Miljøundersøgelser

  ...DMU, selvstændig forskningsinstitution, oprettet i 1989 på basis af en række af Miljøministeriets daværende laboratorier, bl.a. Ferskvandslaboratori... Læs mere

 12. miljøpolitik

  politik, der har til formål at opnå en bedre balance mellem forbrug af råstoffer, produktion og frembringelse af forurenende affaldsstoffer. Det kan ske ved... Læs mere

 13. forsigtighedsprincip

  retligt princip inden for miljølovgivning. Grundlæggende indebærer princippet, at hvis der er videnskabelige indikationer for risiko for alvorlige eller uop... Læs mere

 14. internationale regimer

  inden for politologi de spilleregler, der udgør grundlaget for samarbejde mellem stater indbyrdes og mellem stater og andre aktører på forskellige sagsområ... Læs mere

 15. miljømedicin (Forebyggelse)

  af miljøbetingede sygdomme er en vigtig samfundsopgave. Det er dog i praksis umuligt eller urealistisk at fjerne al forurening. Ikke desto mindre har den enke... Læs mere

 16. UNESCO-konventionen

  Verdensarvkonventionen, The World Heritage Convention, international aftale om beskyttelse af kultur- og/eller naturområder med en særlig universel betydni... Læs mere

 17. Ramsarkonventionen

  international aftale om beskyttelse af vådområder, især dem, der er vigtige som levesteder for vandfugle og har international betydning, fordi de som fx ... Læs mere

 18. Riokonferencen

  ...United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, FNs konference om miljø og udvikling afholdt i 1992 i Rio de Janeiro med deltagelse af rep... Læs mere

 19. Internationale miljøaftaler, miljøkonventioner og miljøforeninger

  Internationalt miljøsamarbejde foregår på tværs af landegrænser... ... Læs mere

 20. naturbeskyttelseskonventioner

  Det danske naturbeskyttelsesarbejde bygger til dels på internationale konventioner om beskyttelse af vilde dyr, planter, bestemte naturområder eller mere gen... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki