Du søgte efter miljøskade

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste
 1. miljøskade

  juridisk betegnelse for det forhold, at miljøet er ændret på en måde, der udløser ansvar for genopretning af skaden, hvis betingelserne for miljøansvar e... Læs mere

 2. Glaukonit

  Glaukonit er et grønblåt mineral, der kun dannes i havvand (se kapitlerne De første aflejringer (Kambrium, Ordovicium og Silur og følgende afsnit) og Koral... Læs mere

 3. affald - affaldsregulering

  Opfyldelse af de prioriterede mål i affaldshierarkiet sker gennem lovgivning, affaldsregulering. Den går derfor i tre retninger, nemlig én der skal begræ... Læs mere

 4. Kemikalieloven

  ...Lov om kemiske stoffer og produkter, lov nr. 212 af 23.5.1979, der i 1980 afløste bl.a. Giftloven og Bekæmpelsesmiddelloven, begge fra 1961. De tidligere ... Læs mere

 5. bjergning

  ... Læs mere

 6. forurening

  menneskeskabt påvirkning af vore omgivelser med stoffer, energi eller støj, som forringer livsbetingelserne for de levende organismer, evt. mennesket selv... Læs mere

 7. affald

  er som anden forurening ikke-tilsigtede følger af menneskers frembringelser og forbrug. Det er noget, mennesker skiller sig af med eller agter at skille sig... Læs mere

 8. Jordforureningsloven

  lov, vedtaget i 1999 med det formål at gennemføre en sammenhængende lovgivning for både gamle og nye jordforureninger; loven trådte i kraft 1.1.2000. Fo... Læs mere

 9. H.E. Gosch

  Heinrich Eduard Gosch,  5.11.1840-16.3.1898, tændstikfabrikant. Født formentlig i Itzehoe, død på Frbg. (Skt. Lukas). G. var i sine unge år ansat hos Lud... Læs mere

 10. affald - politiske prioriteringer

  Affaldshierarkiet er betegnelsen for målet med EUs og den danske affaldspolitik. Første prioritet er at begrænse affaldsmængderne mest muligt. Anden prio... Læs mere

 11. forureneren betaler-princippet

  økonomisk princip om, at virksomheder selv skal betale for forureningsbegrænsende tiltag og opretning efter miljøskader; offentlig støtte er konkurrencefor... Læs mere

 12. lodstvang

  pligt til at tage lods i visse vanskelige eller snævre farvande, hvor grundstødning eller anden form for havari kan spærre farvandet eller give anledning ... Læs mere

 13. ovn (Industriovne - Ovnenes biprodukter)

  I forbindelse med mange anlæg skabes der store mængder affald dels i fast form, dels som røg og gas. Fra metallurgiske ovne kommer slagger, fra aluminiumovn... Læs mere

 14. Ipoh

  hovedstaden i delstaten Perak i Malaysia; 767.800 indb. (2010). Byen lig... ... Læs mere

  Tags:

 15. Nordisk Miljøbeskyttelseskonvention

  konvention fra 1974 mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland vedrørende al slags forurening fra faste kilder. Et af hovedprincipperne er, at der i vurderinge... Læs mere

 16. svovl (forurening)

  Brændsler af organisk oprindelse, dvs. alle fossile brændsler og biobrændsler, fx træ, indeholder svovl. Ved forbrænding vil hovedparten blive oxideret ... Læs mere

 17. dampkraftværk (Luft/røg-kredsløb)

  Forbrændingsluften tages fra atmosfæren og forvarmes med røggas eller damp, før den sammen med kulstøv blæses ind i kedlen. Med særlige brændere kan ma... Læs mere

 18. supergitre

  kunstige krystalstrukturer, hvor periodisk skiftende lag af materialer med uens egenskaber danner en krystal, som har elektriske, magnetiske, termiske eller op... Læs mere

 19. Karakalpakiske Republik

  Karakalpakstan, autonom republik i den vestlige del af ... ... Læs mere

 20. Treuhandanstalt

  (ty. 'forvaltningsanstalt'), tysk forbundsinstitution med det formål at sanere og privatisere offentligt ejede virksomheder i det tidligere DDR. Treuhandansta... Læs mere

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki