Du søgte efter mimesis

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. mimesis

  gr. ‘efterligning’, kunstteoretisk begreb hos Platon og Aristoteles. Hos Aristoteles handler det om tragedien som gengivelse af menneskelig handlen, uden i... Læs mere

  Tags:

 2. mimesis

  begreb, hvormed Platon og Aristoteles bestemmer kunstens væsen; senere har begrebet haft stor betydning i den kunstteoretiske tradition i sammenhæng med fo... Læs mere

 3. creatio

  (lat.), kunstnerisk skaben; det modsatte af mimesis. ... Læs mere

  Tags:

 4. diegesis

  oldgr. ‘fortællen’. Platon skelner i Staten (3. bog, midten af 300-tallet f.Kr.) mellem to fremstillingsmåder: D og mimesis. D er den berettende fremstil... Læs mere

  Tags:

 5. mimetisk

  (se mimesis), efterlignende. ... Læs mere

  Tags:

 6. Aristoteles

  384-322 f.Kr., græsk filosof, elev af Platon. Forfatter til adskillige værker om politik, retorik, etik, logik og naturvidenskab. Af særlig interesse for te... Læs mere

 7. Realistisk poesi - poetisk realisme

  Denne stræben imod det klart tegnede billede såvel som den mere diskrete eller tilbagetrukne forfatterholdning går igen i resten af forfatterskabet. Møll... Læs mere

 8. filomimesi

  (af gr. filo- + mimesis efterlignen), efterabelseslyst. ... Læs mere

  Tags:

 9. imitation

  (af latin imitatio 'efterligning'), ...Psykologi og pædagogik...Allerede det helt spæde barn imiterer moderens ansigtsudtryk, bevægelser og lyde (neonatal i... Læs mere

 10. kopi

  (af mlat. copia 'afskrift, kopi', af lat. copia 'forråd, rigelighed'), efterligning, gengivelse, afskrift. Hvor ordet i senantikken gjaldt som en positiv bete... Læs mere

 11. Erich Auerbach

  1892-1957, tysk-jødisk litteraturhistoriker, romansk filolog og Danteforsker. Han måtte som jøde forlade sin professorstilling i Marburg og søgte i nazisme... Læs mere

 12. Birgitta Holm

  f. 1936, sv. litteraturforsker, professor emerita ved Uppsala universitet. Efter doktorafhandlingen om den svenske modernist Gösta Oswald (1969) påbegyndt... Læs mere

 13. Johann Christoph Gottsched

  1700-1766, tysk forfatter. Johann Christoph Gottsched var præstesøn, studerede teologi, filosofi og filologi i Königsberg, men flygtede 1724 fra Preussen ... Læs mere

 14. Den litterære institution

  Udtryk for individualisme i 1700-tallet finder man først og fremmest i kunst og litteratur. Mens de feudale strukturer og enevældige regimer i det meste af... Læs mere

 15. klassikerdebat

  en tilbagevendende diskussion om forholdet mellem den klassiske tekst og iscenesættelsen. Er iscenesættelsen specielt forpligtet af tekstens indhold og form,... Læs mere

 16. realisme - litteratur

  Generelt kan man opfatte digtning som en form for virkelighedsskildring: Ord betegner (bl.a.) virkelighedselementer, og især dramaet viser os personer, der... Læs mere

 17. sommerfugl

  ... kædes symbolsk sammen med dels sjæl, udødelighed og metamorfose: Forvandlingen fra larve over puppe til sommerfugl kan fx i kristen symbolik tolkes som ... Læs mere

 18. realisme

  virkelighedsstandpunkt; holdning eller anskuelse, der bygger på kendsgerninger. Begrebet bruges om en mangfoldighed af holdninger, retninger og skoler inde... Læs mere

 19. fantasi

  særlig forestillingsformåen eller træk ved forestillinger. I vor opfattelse og bearbejdning af indtryk og erfaringer indgår der ofte forestillinger, som... Læs mere

 20. billede

  med vendingen 'at danne sig et billede af noget' berører man to af de vigtigste betydninger af ordet billede. Billede betyder en i indre eller ydre forstan... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki