Du søgte efter mission

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. mission

  teologisk begreb introduceret i 1500-tallet af Ignatius af Loyola, jesuiterordenens grundlægger. Det blev oprindelig anvendt i forbin... ... Læs mere

 2. mission

  (af lat. missio 'afsendelse', afledt af mittere 'sende'), inden for diplomatiet en blandt flere betegnelser for fast repræsentation ved en international organ... Læs mere

 3. indre mission

  (se mission), en pietistisk vækkelsesretning i den danske folkekirke. ... Læs mere

 4. ydre mission

  den del af kristne kirkers arbejde, der angår evangeliets og den kristne tros udbredelse i ikke-kristne lande. Se mission og ... ... Læs mere

 5. Indre Mission

  dansk vækkelsesbevægelse og kirkelig retning. I 1853 dannedes en sjællandsk forening af lægfolk, der ville bygge på dåbspagt og trosbekendelse og væk... Læs mere

 6. Protestantisk mission

  Her findes artikler om protestantisk missionsvirksomhed. Links til artiklerne findes herunder. ... ... Læs mere

 7. British Mission to Denmark

  britisk militærafdeling, videreførelse af SHAEF Mission to Denmark, som blev oprettet i 1944 med det formål at varetage overgangsperioden umiddelbart efte... Læs mere

 8. Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission

  ...LYM, stiftet 1912, søgte indtil sin opløsning i 1996 på tværkirkelig basis at vække interessen inden for folkekirken for ydre missionsarbejde gennem... Læs mere

 9. Svenska kyrkans mission

  ...SKM, officiel instans inden for den svenske kirke til varetagelse af kirkens mission; dannet i 1874 under navnet Svenska kyrkans missionsstyrelse. SKM virke... Læs mere

 10. Brødremenighedens Danske Mission

  ...BDM, grundlagt som forening i 1843 i Christiansfeld af sønderjyske lægfolk og N.J. Holm, der var præst i brødremenigheden. Foreningen ydede økonomisk s... Læs mere

 11. Divine Light Mission

  hinduistisk inspireret religiøs bevægelse, se Elan Vital. ... Læs mere

 12. Dansk Ethioper Mission

  ...DEM, et folkekirkeligt missionsselskab, stiftet 1948, hvor de første missionærer blev udsendt til Etiopien, fra 1952 virksom i Sydetiopien. Selskabet arbe... Læs mere

 13. Solar Maximum Mission

  ...SMM, astronomisk satellit opsendt af NASA i 1980 til observation af Solen, specielt mhp. undersøgelse af forholdene under solpletmaksimum. Satellitten medf... Læs mere

 14. Den Gossnerske Mission

  tysk missionsselskab, stiftet af Johannes E. Gossner (1773-1858), der havde været katolsk præst, men som i 1826 havde konverteret til den evangelisk-luthersk... Læs mere

 15. Mars Orbiter Mission

  MOM, indisk rumsonde som er i kredsløb om Mars. Mars Orbiter Mission, hvis uformelle navn er Mangalyaan, ... ... Læs mere

 16. Kirkelig Forening for Indre Mission

  se Indre Mission. ... Læs mere

 17. Kina (Religion - Kristen mission)

  Den katolske kirke drev via franciskanere og dominikanere mission i 1200-t. og 1300-t., men det ophørte med Mingdynastiets (1368-1644) magtovertagelse. I 1500... Læs mere

 18. Indien (Religion - Kristen mission)

  Den kristne mission indledtes allerede i oldkirkelig tid. Den syriske kirke er den tidligste, ifølge legenden oprettet af apostelen Thomas; den var længe t... Læs mere

 19. J. C. Christensen fuldender sin mission

  J. C. Christensen havde vistnok udelukkende overvundet sin ulyst ved igen at blive minister for at fuldende sin kirkepolitiske lovgivning fra 1903. Anledning... Læs mere

 20. Home Missions

  (eng.), indre mission. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki