Du søgte efter modulator

Viser 1-12 af 12

 1. modulator

  elektronisk kredsløb eller optisk komponent, der anvendes i radioteknik og telekommunikation til modulation. Til elektrisk modulation benyttes kredsløb, som ... Læs mere

 2. optisk kommunikation (Systemer med ekstern modulator)

  Ovennævnte direkte modulation er enkel og fungerer godt op til de nævnte datahastigheder og afstande. Ved højere datahastigheder (fx 10 Gbit/s) og længere... Læs mere

 3. radiokommunikation

  informationsoverførsel ved hjælp af radiobølger; anvendes til radiofoni og tv, mobiltelefoni, telefax, datatransmission, trådløse lokalnet og I... ... Læs mere

 4. laser

  klasse af lysgivere, hvor lysudsendelsen sker gennem et kollektivt samspil mellem et stort antal atomare partikler (molekyler, atomer, ioner eller elektrone... Læs mere

 5. lyskunst

  kunstværk, hvor kunstigt lys udgør det væsentligste materiale. Blandt de tidligste forsøg med en rent lysbaseret kunst er László Moholy-Nagys lysinstal... Læs mere

 6. László Moholy-Nagy

  1895-1946, ungarsk-amerikansk multikunstner og kunstpædagog. Kendetegnende for László Moholy-Nagy, der var en af ko... ... Læs mere

 7. modem

  (af mo(dulator) og dem(odulator)), kommunikationsudstyr, som benyttes til datatransmission via kable... ... Læs mere

 8. blandingstrin

  ...mixer, elektronisk kredsløb, som benyttes i radioteknik til blanding af elektriske signaler. Det indeholder en eller flere ulineære komponenter, oftest di... Læs mere

 9. akustooptisk element

  optisk komponent, som består af et krystal, hvori der udbreder sig en påtrykt ultrasonisk lydbølge. Denne ændrer krystallets optiske egenskaber i et period... Læs mere

 10. pn-overgang

  sandwichstruktur af halvlederlag bestående af p-lag og n-lag. En pn-overgang er et af de vigtigste og mest udbredte elementer i ... ... Læs mere

 11. svingningskreds

  elektronisk kredsløb indeholdende en kondensator og en spole, som enten er forbundet i serie (seriesvingningskreds) eller i parallel (parallelsvingningskreds)... Læs mere

 12. elektrooptik

  område inden for faststoffysikken, som beskriver ændringer i materialers optiske egenskaber ved påtrykning af et elektrisk felt. Det elektriske felt påtryk... Læs mere

Viser 1-12 af 12

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki