Du søgte efter molekyle

Viser 41-60 af 100

 1. buckminsterfulleren

  det kemiske stof carbon-60 (C60). Buckminsterful... ... Læs mere

 2. additionsreaktion

  ... kemisk reaktion, hvor ét molekyle adderes til et andet molekyle, uden at der fraspaltes andre grupper. Aldehyder, alkener, alkyner, iminer, ketoner og car... Læs mere

 3. strålingsovergang

  henfald af en exciteret tilstand, fx i et molekyle, et atom eller en atomkerne, under udsendelse af et lyskvant. Se atom, atomkerne og ... ... Læs mere

 4. elektronpar

  kvantemekanisk begreb, som bl.a. anvendes til at forklare elektronstruktur og kemisk binding. I et molekyle frastøder de to elektroner i et elektronpar hinand... Læs mere

 5. hydroxylaser

  (af hydroxyl og -ase), monooxygenaser, enzymer, som danner en hydroxylgruppe (OH-gruppe) i et organisk molekyle med molekylært oxygen (O2) som donator af oxyg... Læs mere

 6. grundtilstand

  den bestemte tilstand af et system (atom, molekyle, fast stof), som har lavest mulig energi. Ifølge kvantemekanikken kræves der et kvantespring, dvs. en ænd... Læs mere

 7. sigma-binding

  ...σ-binding, rotationssymmetriske molekylære bindinger mellem to eller eventuelt flere atomer. Bindingerne betegnes med det græske bogstav σ, hvilket skyl... Læs mere

 8. bindingsenergi

  den energi, som kræves for at frigøre en del af et molekyle, et atom eller en atomkerne fra helheden. Fx er hver elektron i et atom bundet til atomkernen med... Læs mere

 9. suppressor

  molekyle eller hændelse, der eliminerer virkningen af en mutation i et gen, uden at mutationen ændres. I et gen, der koder for et af cellens proteiner, vil... Læs mere

 10. additionspolymerisation

  en kemisk reaktion, der anvendes ved plastfremstilling, fx af polyethylen, polystyren og polyvinylklorid (PVC). Denne type polymerisationsproces er karakterise... Læs mere

 11. amfifil

  molekyle, hvoraf en del er opløselig i vand, dvs. hydrofil (polær), mens den øvrige del er opløselig i fedt, dvs. lipofil (apolær). Opløsningsmidler (... Læs mere

 12. unimolekylær reaktion

  i kemien en klasse af elementarreaktioner, i hvilke en kemisk binding i et molekyle brydes, uden at der samtidig dannes en ny. Begrebet omfatter desuden de så... Læs mere

 13. jern (biokemi)

  Jern er livsvigtigt for de levende organismer. Det indgår i centrale molekyler såsom cytochromer, hæmoglobin... ... Læs mere

 14. ækvivalent

  i kemien om den mængde af et stof, der ækvivalerer med (svarer til) en bestemt mængde af et andet stof, som det kan omsætte sig med eller erstatte. Fx æ... Læs mere

 15. exciteret tilstand

  (af latin excitare 'vække, anspore'), anslået tilstand, en tilstand af et system med højere energi end den energetisk lavest mulige tilstand. Ifølge kvante... Læs mere

 16. acceptor

  et atom, et molekyle eller en ion, der er i stand til at modtage en eller flere elektroner, en proton eller en atomgruppe fra en donor....I halvledere vil acce... Læs mere

 17. glykosider

  organiske forbindelser, der enten er opbygget af en eller flere sukkerarter (monosaccharider) til di-, tri-, oligo- eller polysaccharider eller er opbygget a... Læs mere

 18. guanin

  (af guano og -in), 2-amino-6-hydroxypurin, base, som er byggesten i cellernes genetiske materiale, dvs. nukleinsyrerne ... ... Læs mere

 19. ioniseringsenergi

  den mindste energi, som kræves for at fjerne en elektron fra et atom, molekyle eller et fast stof. Ioniseringsenergien er altid positiv, ... ... Læs mere

 20. makromolekyle

  meget stort organisk eller uorganisk molekyle. Det kan være af naturlig, biologisk oprindelse med meget komplekse sammensætninger og funktioner som fx polype... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki