Du søgte efter morfem

Viser 1-20 af 31

Forrige 1 2 Næste
 1. morfem

  (af fr. morphème, af gr. morphe 'form' og -em efter fonem... ... Læs mere

 2. monem

  (gr. mon- + -em), fællesbetegnelse for semantisk og grammatisk morfem. ... Læs mere

 3. allomorf

  (gr. allo- + -morf), variant af et morfem (fx er datidsendelserne -ede og -te allomorfer); sammenlign med heteromorf. ... Læs mere

 4. -em

  (gr. -ema i substantiver, som er dannet af verber, fx systema ordning (af synistanai stille sammen)), sidsteled i betegnelser for sproglige elementer af distin... Læs mere

 5. ord (Ordet som syntaktisk enhed)

  Ordet er også basis for inddeling af ordforrådet i ordklasser og spiller dermed en vigtig rolle for sprogets syntaktiske opbygning. I sprog som dansk skelnes... Læs mere

 6. ord

  den mindste frit forekommende betydningsbærende størrelse i sproget, som ikke blot afgrænses i skrift ved at optræde mellem mellemrum, men som også alene ... Læs mere

 7. morfematisk

  (se morfem), vedr. morfemer. ... Læs mere

  Tags:

 8. morfemik

  (morfem + -ik), læren om morfemerne. ... Læs mere

  Tags:

 9. logografi

  (af logos og -grafi, dvs. 'ordskrift'), skrift, hvor hvert tegn, logogram, repræsenterer et ord eller et morfem. Logogrammer kan være rene billed- eller begr... Læs mere

 10. stavelsesskrift

  skrift af fonografiske tegn, der hver især angiver en hel stavelse og ikke blot en enkelt lyd. Stavelsesskrift er oftest udviklet af logografisk skrift, hvor ... Læs mere

 11. ord (Ordet som semantisk enhed)

  De tre enheder, ord, klitisk størrelse og morfem, er alle karakteriseret ved at have et betydningsindhold. Der kan skelnes mellem leksikalsk og grammatisk bet... Læs mere

 12. ord (Typologi)

  Ordet har forskellig status i forskellige sprogtyper. I isolerende sprog som klassisk kinesisk eller thai er ordet principielt det samme som et morfem, og alle... Læs mere

 13. isolerende sprog

  sprog, hvor hvert ord principielt svarer til ét morfem. Isolerende sprog har ikke bøjning, så grammatiske forhold udtrykkes ved ordstillingen og ved særl... Læs mere

 14. sprogtypologi

  ... Læs mere

 15. kinesisk

  ...sinitisk, fællesbetegnelse for en lang række meget forskellige, men indbyrdes beslægtede sprog, dialekter og stilarter, som i vekslende perioder og om... Læs mere

 16. lingvistik

  almen sprogvidenskab, en række beslægtede videnskaber om menneskeligt sprog. Flere af de områder, som i dag dækkes af lingvistikken, blev tidligere stud... Læs mere

 17. sino-tibetanske sprog

  tidl. indo-kinesisk, sprogæt talt i dele af Øst- og SØ-Asien, Tibet, Bhutan, Nepal, Ø- og Nordindien samt Nordpakistan. Ætten inddeles i en sinitisk og ... Læs mere

 18. ord (Ordet som morfologisk enhed)

  Da ord kan bestå af flere morfemer og forekomme i flere ordformer, fx hest, hesten, heste, hesten ..., defineres ordet morfologisk set som den størrelse, der... Læs mere

 19. polysyntetiske sprog

  (1. ord af poly- og gr. synthesis 'sammensætning', af ... ... Læs mere

 20. leksikon (ordforråd)

  (af gr. lexikon (biblion) 'ordbog', af lexikos 'vedrørende ord'), i sprogvidenskab d.s.s. ordforråd. Leksikon er en persons mentale repræsentation af ord ... Læs mere

Viser 1-20 af 31

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki