Du søgte efter motorisk

Viser 1-20 af 70

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. motorisk

  (ty. motorisch), hvad der forårsager bevægelse; bevægelses-. ... Læs mere

  Tags:

 2. motorisk endeplade

  struktur (en synapse), der forbinder en motorisk nervetråd med en skeletmuskelfiber. Se muskel. ... Læs mere

 3. motor unit

  ... gruppe af skeletmuskelfibre, hvis kontraktion aktiveres af en enkelt motorisk nervefiber, se muskel.... ... Læs mere

 4. dysartri

  (af dys- og afledn. af gr. arthron 'led'), motorisk taleforstyrrelse, der skyldes lammelse, svaghed eller koordinationsvanskeligheder af de muskler, som anvend... Læs mere

 5. hyperaktivitet

  usædvanlig stor, nærmest uhæmmet motorisk aktivitet. Ofte viser hyperaktivitet sig som rastløshed, kropsuro, omkringfaren og hyppige umotiverede aktivite... Læs mere

 6. infantile spasmer

  sjælden epilepsiform hos spædbørn med begyndelse i 3-9-måneders-alderen, ofte ledsaget af psykisk og motorisk udviklingshæmning. De epileptiske anfald bes... Læs mere

 7. Bernard Katz

  1911-2003, tysk fysiolog. Katz modtog i 1970 sammen med Julius Axelrod (f. 1912) og Ulf von Euler-Chelpin nobelprisen i medicin/fysiologi for sit studium af ne... Læs mere

 8. psykomotoriske centrer

  (af gr. psyko- + lat. motorisk), hjernecentrer, der omsætter psykiske impulser til handling, tale osv. ... Læs mere

 9. behaviorisme

  psykologisk teori og forskningsmetode, hvis område er direkte observerbar adfærd — uden abstrakte mellemled som fx 'bevidsthed' og andre mentale process... Læs mere

 10. delirium

  psykisk abnorm tilstand præget af bevidsthedsuklarhed pga. sygdom eller anden skadelig påvirkning af hjernen. En bevidsthedsuklar person kan ikke opfatte o... Læs mere

 11. smerte

  sanseindtryk, som er forbundet med fysisk og psykisk ubehag og udløser adfærd, der mindsker den udløsende sansepåvirkning. Se også sanser og smertebe... ... Læs mere

 12. muskelsvindsygdom

  ...muskeldystrofi, gruppe af fremadskridende muskelsygdomme, der kan være medfødte eller udvikles i barndommen eller i voksenalderen. De fremkommer pga. cell... Læs mere

 13. refleksundersøgelse

  klinisk undersøgelse af normale og af sygdom ændrede reflekser. Refleksundersøgelser anvendes i diagnostikken af normal og forsinket motorisk udvikling i ba... Læs mere

 14. kokain

  kompliceret sammensat organisk stof, der har stimulerende virkning på centralnervesystemet og lokalbedøvende virkning. .........Ordet kokain kommer af ..... Læs mere

 15. klinisk børnepsykologi

  Klinisk børnepsykologi er børnepsykologi anvendt i undersøgelse og behandling af børn og familier, som på grund af barnets psykiske problemer har behov ... Læs mere

 16. sajanske sprog

  sproggruppe, der omfatter to nu uddøde samojediske sprog, kamassisk eller koibal samt matorisk, der også benævnes motorisk, taigi eller karagassisk. Matoris... Læs mere

 17. Paul Hindemith

  1895-1963, tysk komponist, bratschist og dirigent. Paul Hindemith studerede violin og komposition i Frankfurt. 1915-23 var han koncertmester ved Frankfurts o... Læs mere

 18. sprogvanskeligheder

  vanskeligheder med at forstå og frembringe sproglige meddelelser beroende på mangelfuld beherskelse af et eller flere aspekter af det sproglige system, fx ... Læs mere

 19. motoriske baner

  nervebaner, der fører impulser fra hjernen ned til rygmarven og videre ud igennem rygmarvsnerverne til muskler og organer i legemet. Se nervesystem. ... Læs mere

  Tags:

 20. det motoriske nervesystem

  se motoriske baner og nervesystem. ... Læs mere

Viser 1-20 af 70

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki