Du søgte efter muskelsygdomme

Viser 1-10 af 10

 1. muskelsygdomme

  sygdomme karakteriseret ved muskelsvind, kraftnedsættelse eller funktionsforstyrrelser, fx hurtig udtrætning, abnormt forlænget sammentrækningstid (myotoni... Læs mere

 2. muskelsvindsygdomme

  ...muskeldystrofier, arvelige, fremadskridende muskelsygdomme; det ansvarlig gen er påvist for de fleste af sygdommene. Alvorligst er Duchennes progressive mu... Læs mere

 3. trinukleotid-repeat-sygdomme

  ... (1. led af tri-, nukleotid... ... Læs mere

 4. gangforstyrrelser

  karakteristiske ændringer af gangen ved nogle nerve- og muskelsygdomme. Ataktisk gang er bredsporet, usikker og tumlende; den forekommer ved sygdomme i lilleh... Læs mere

 5. MR-undersøgelse (MR-spektroskopi)

  MR-spektroskopi blev oprindelig anvendt til påvisning af små stofmængder og fastlæggelse af komplicerede molekylstrukturer. Siden er metoden taget i brug... Læs mere

 6. muskelsvindsygdom

  ...muskeldystrofi, gruppe af fremadskridende muskelsygdomme, der kan være medfødte eller udvikles i barndommen eller i voksenalderen. De fremkommer pga. cell... Læs mere

 7. Danmark - sundhedsforhold

  Sundhedstilstand Danskerne har gennem årtier levet med forestillingen om, at deres sundhedstilstand var en af de bedste i verden, idet middellevetiden omkri... Læs mere

 8. neurologi

  (af gr. neuron 'nerve, sene' og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme. Specialet omfa... Læs mere

 9. træthed

  flertydigt udtryk, der især vedrører reaktionen på fysisk og psykisk arbejdsbelastning, men i øvrigt omfatter mange forskellige oplevelser og sindstilstand... Læs mere

 10. myastenia gravis

  muskelsygdom med abnormt hurtig udtrætning, hos nogle desuden lammelser. Den forekommer hos ca. 5 ud af 100.000 personer, hyppigere hos kvinder, som ... ... Læs mere

Viser 1-10 af 10

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki