Du søgte efter naturbeskyttelse

Viser 1-20 af 67

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. naturbeskyttelse

  love og regler, der skal hindre, at vore omgivelser ødelægges eller forandres på en uacceptabel måde. Den omfattende lovgivning om ... ... Læs mere

 2. Naturbeskyttelse

  For mange mennesker er skoven pr. definition natur, og tanken om, at der skulle være behov for naturbeskyttelse i skoven virker fremmed. Imidlertid har vore... Læs mere

 3. Naturbeskyttelse

  Naturbeskyttelse har bl.a. til hensigt at beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder. Det gøres ved fredning, ved at beskytte true... ... Læs mere

 4. Harold L. Ickes

  Harold LeClair Ickes, 1874-1952, amerikansk social aktivist og politiker. Ickes blev i 1933 indenrigsminister under præsident ... ... Læs mere

 5. Ramsarområde

  vådområder af international betydning, der er beskyttet af Ramsarkonventionen. Blandt de danske Ramsarområder er ... ... Læs mere

 6. Danmark - økosystem og miljøforvaltning

  De økologiske kredsløb har været under stærk forandring siden 1950. Det skyldes først og fremmest det hastigt stigende forbrug af energi og råstoffer. ... Læs mere

 7. Danmarks Geologiske Undersøgelse

  DGU, statsinstitution oprettet i 1888 til at gennemføre en geologisk kortlægning af Danmark. Aktiviteterne er siden udvidet til også at omfatte geologisk ... Læs mere

 8. Vildtbiologisk Station

  station oprettet i 1949 som en institution under Landbrugsministeriet med det formål at drive vildtforskning. Stationen havde til huse i det tidligere jagts... Læs mere

 9. Arne Schiøtz

  f. 1932, dansk zoolog. Han var 1964-96 direktør for Danmarks Akvarium, som han i to omgange fik udbygget. Under orlov var han 1980-83 WWF-internationals Dir... Læs mere

 10. tidevandsflade

  næsten vandret flade i tidevandsområder, bestående af slik, dvs. finkornede sedimenter med et højt indhold af organisk materiale. Den inddeles i vade, st... Læs mere

 11. Jon Fjeldså

  f. 1942, dansk zoolog og tegner, født i Norge. Jon Fjeldså blev kandidat i zoologi fra Bergens Universitet i 1970 og det følgende år ansat ved ... ... Læs mere

 12. Dansk Ornitologisk Forening

  DOF, forening af fugleinteresserede i Danmark, grundlagt 1906. I de første mange år var DOF især en forening for videnskabeligt interesserede fag- og amat... Læs mere

 13. Angela Merkel

  Angela Dorothea Merkel, f. 17.7.1954, tysk politiker; ... ... Læs mere

 14. Vandforsyningsloven

  lov fra 1978 om vandforsyning mv. med senere ændringer, der fastsætter regler om udnyttelse af vandforekomster. Danmark fik i 1926 den første Vandforsynings... Læs mere

 15. Po

  Italiens længste flod; 652 km fra udspringet i 2020 m højde på Monte Viso i Vestalperne til udløbet i Adriaterhavet. Po afvander s... ... Læs mere

 16. Danmarks Naturfond

  fond til beskyttelse af dansk natur. Den blev stiftet 1967 af ... ... Læs mere

 17. By- og Landskabsstyrelsen

  styrelse under Miljøministeriet, oprettet 1.10.2007. By- og Landskabsstyrelsen overtog lang række af Skov- og Naturstyrelsens opgaver: fysisk planlægning,... Læs mere

 18. værdifilosofi

  studiet af, hvad det vil sige, at noget er godt eller på anden måde besidder værdi (se også det gode). En måde, hvorpå noget kan have værdi, er ved at t... Læs mere

 19. Biodiversitetskonventionen

  ...Convention on Biological Diversity, konvention fra 1992 vedr. biodiversitet, der trådte i kraft i slutningen af 1993; konventionen er tiltrådt af ca. 190 ... Læs mere

 20. Skov- og Naturstyrelsen

  styrelse under Miljøministeriet, oprettet 1987 ved sammenlægning af Skovstyrelsen og Fredningsstyrelsen. I løbet af 1990'erne overtog styrelsen en række ... Læs mere

Viser 1-20 af 67

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki