Du søgte efter naturskov

Viser 1-20 af 71

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. naturskov

  den skov, der over lange tidsrum vil udvikle sig på et givet sted ved naturlig udvikling uden menneskelig påvirkning. I praksis er alle skove i Danmark så... Læs mere

 2. Terkelskov

  mindre skov, 56 ha, nordvest for Farum i Nordsjælland. Terkelskov udgør sammen med Nyvang og Farum Lillevang et større sammenhængende skovområde. I skov... Læs mere

 3. Fremtiden

  Ligesom man i landbruget mentalt har haft svært ved at “give slip” på jord, som forfædrene har ryddet, har det også været hårdt for mange skovfolk at... Læs mere

 4. Driftsbetingede skovtyper

  Skovens fremtoning afhænger ikke kun af træarterne og de stedlige naturforhold, men er især formet af skovdrift og anden menneskelig påvirkning gennem å... Læs mere

 5. Rådmandshave

  delvis fredet løvskov vest for Næstved. Skoven (57 ha), der blev fredet i 1947, hører under ... ... Læs mere

 6. Tokkekøb Hegn

  statsskov ved Allerød; 633 ha. Det er en varieret skov med bevoksninger af ... ... Læs mere

 7. Hønsehals Skov

  skov på halvøen Hønsehals på Tuse Næs. Skoven, der er på ca. 94 ha, ligger i ... ... Læs mere

 8. Yanchep National Park

  en efter australske forhold lille nationalpark (ca. 50 km2) beliggende 50 km nord for Perth i ... ... Læs mere

 9. Skovtyper

  Skovenes meget forskellige fremtoning, artsindhold og økonomiske betydning har tidligt ført til inddeling i forskellige typer. Træerne er selvfølgelig he... Læs mere

 10. Det åbne lands fremtid

  Indledning Landskabets ansigt Den svenske landskabsmaler Niels Brusewitz har sammenlignet landskabet med et ansigt. Man ser ikke ændringerne i det fra dag t... Læs mere

 11. Ekkodalen

  ca. 1 km lang del af Bornholms længste sprækkedal. Den nordøst-sydvest-gående dal i den sydlige del af ... ... Læs mere

 12. Tofte Skov

  indhegnet naturreservat 15 km nordøst for Hadsund. Reservatet, der ligger mellem Lille Vildmose og ... ... Læs mere

 13. Rude Skov

  580 ha stor statsskov øst for Birkerød i Nordsjælland. Skoven er kendt for sine mange hundredårige bøge, der vokser i et meget bakket landskab med stor... Læs mere

 14. Egeskovens fremtid

  Egen og egeskoven vil uden tvivl fortsat have en vigtig plads i skovbruget og i skovrejsningerne, og stigningen i egearealet må forventes at fortsætte. For... Læs mere

 15. spætter

  Picidae, familie med ca. 216 arter i spættefuglenes orden. Familien opde... ... Læs mere

 16. Velkommen til "Naturen i Danmark"

  ... Læs mere

 17. Plantesamfund

  Under nogenlunde ensartede økologiske forhold vil der opstå såkaldte plantesamfund, dvs. grupperinger af arter, der tilsyneladende stiller nogenlunde samm... Læs mere

 18. Store Klinteskov

  stats- og privatskov på Møns Klint, 16 km øst for ... ... Læs mere

 19. Friluftslivet

  Skovene har en meget stor plads i danskernes hjerte og indtager den suveræne førsteplads som mål for friluftslivet. Friluftsliv har stor betydning for vor... Læs mere

 20. Naturen i det åbne land

  Danmark er potentielt et skovland Danmark ligger i den klimazone, hvor den naturlige vegetation er løvfældende skov. Denne såkaldte klimaksskov ville, hvi... Læs mere

Viser 1-20 af 71

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki