Du søgte efter naturtilstand

Viser 1-20 af 52

Forrige 1 2 3 Næste
 1. naturtilstand

  betegner i naturretslig og politisk-filosofisk sammenhæng en tilstand forud for en egentlig statsdannelse. Hos Epikur-eleven Lukrets og senere hos Thomas Hobb... Læs mere

 2. civiliseret

  (se civilisere), som er i besiddelse af højere dannelse og kultur; som er hævet over en primitiv naturtilstand. ... Læs mere

 3. in puris naturalibus

  (lat.), i ren naturtilstand, dvs. nøgen. ... Læs mere

 4. Begrebet kystzone

  Kystzonen er et begreb, som opfattes meget forskelligt, afhængig af baggrund og erhverv. Kommer en turist, som er opvokset i det indre af kontinentet, til l... Læs mere

 5. naturpleje

  foranstaltninger, der skal sikre opretholdelse eller fremme af en bestemt naturtilstand, fx gennem afgræsning eller fjernelse af selvsåede træer. Det offent... Læs mere

 6. maskerade

  fest hvor deltagerne er maskerede og ... ... Læs mere

 7. Naturretstænkning

  Den moderne naturretstænkning, der som tidligere nævnt har sin oprindelse hos den hollandske retsfilosof Hugo Grotius (1583-1645), er et forsøg på ad rent ... Læs mere

 8. Landskabsudnyttelse og befolkningsudvikling

  Mange forhold spiller sammen i det årtusindlange forløb, der fra istidens ophør førte frem til vore dages landskab. De vigtigste var – i hvert fald ind... Læs mere

 9. social orden

  det, der holder samfund og andre sociale systemer sammen og danner grundlaget for et stabilt socialt liv. Ubalancer i den sociale orden imødegås gennem ... ... Læs mere

 10. Kås Halvø

  407 ha stor, fredet (1941) halvø vestligst i Salling 20 km vest for Skive. Den består af lave morænebakker, der er omgivet af hævet havbund med system... Læs mere

 11. Wilhjelmudvalget

  udvalg, som i sommeren 2000 blev nedsat af daværende miljø- og energiminister Svend Auken og fødevareminister Ritt Bjerregaard. Det blev ledet af tidligere ... Læs mere

 12. Agro Pontino

  ... Læs mere

 13. Donau (Donaubassinet)

  Flodsletterne omkring Donau udgør en tæt befolket og en vigtig økonomisk region i Mellem- og Sydøsteuropa; der er mange større byer, adskillige med stor... Læs mere

 14. nøgenhed

  symboliserer oprindelighed, nyfødthed, paradistilstand, uskyld, frigjorthed, naturlighed, primitivitet, seksualitet, utilsløret sandhed (“den nøgne sandhe... Læs mere

 15. Bæver

  Bæveren blev med dispensation genindført som en del af den danske fauna ved udsætning af 18 individer på Klosterheden Statsskovdistrikt i 1999. De har s... Læs mere

 16. samfundspagt

  ...social kontrakt, herskerkontrakt, i den politiske teori det fundamentale forhold, at individerne i et samfund indordner sig under en form for politisk ledel... Læs mere

 17. Brakmarkerne og deres planteliv

  Sorte og grønne brakmarker Brakmark defineres i vore dage som en mark, der tages ud af omdrift i en årrække – et, fem eller tyve år – og herved blive... Læs mere

 18. Fuglenes betydning for søernes næringstilstand

  Ud over at æde planter, smådyr og fisk kan fuglene også påvirke næringsforholdene i en sø. De planteædende fugle gør det ved at fouragere på land og... Læs mere

 19. Vandløbsvedligeholdelse

  For at kunne opfylde vandløbslovens formål om at sikre vandløbenes evne til at aflede vand er der for alle større vandløb udarbejdet regulativer, som i... Læs mere

 20. Opspring fra nulhuller - Per Højholt

  Med eksempler. En generationsantologi gav Hans-Jørgen Nielsen et første indtryk af, hvad den nye digtning havde at byde på af alternativ sprogsyn, digtera... Læs mere

Viser 1-20 af 52

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki