Du søgte efter neutron

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. neutron

  elektrisk neutral elementarpartikel af klassen ... ... Læs mere

 2. protium

  navn for den hydrogenisotop, 1H, der i sin kerne ikke indeholder neutroner. Isotopen med én neutron, 2H, kaldes deuterium og med to neutroner, 3H, tritium. ... Læs mere

 3. antineutron

  elementarpartikel, som er antipartikel til en neutron. Den blev først fremstillet kunstigt i 1956 ved University of California, Berkeley.... ... Læs mere

 4. levetid

  i kvantemekanikken et mål for den tid, der går, før et system henfalder fra en bestemt begyndelsestilstand til andre tilstande. Ifølge kvantemekanikken har... Læs mere

 5. mesonfabrik

  ... anlæg til fremstilling af visse, relativt stabile mesoner i store mængder og til efterfølgende fysiske undersøgelser af deres egenskaber og vekselvirkn... Læs mere

 6. isotoner

  (af isotop, formen påvirket af neutron), atomkerner med samme neutrontal. ... Læs mere

 7. hybridreaktor

  endnu ikke realiseret koncept af en kernereaktor, hvor energien udvindes ved en kombination af fusionsenergi og fissionsenergi. I en hybridreaktor vil plasmaet... Læs mere

 8. Breit-Wigner-formlen

  (fremsat af G. Breit og E.P. Wigner i 1936), kvantefysisk udtryk for det målte tværsnit σ (sandsynligheden for reaktion) i en kollision mellem to partikler,... Læs mere

 9. elektronindfangning

  radioaktiv proces, hvor atomkernen indfanger en af atomets elektroner samtidig med, at en proton forvandles til en neutron ved udsendelse af en neutrino. Atomk... Læs mere

 10. hyperkerne

  atomkerne, hvor en eller flere nukleoner er erstattet af en hyperon, som indeholder en strange-kvark i stedet for en almindelig kvark. En hyperkerne af helium ... Læs mere

 11. borehulslog

  grafisk afbildning af målte eller beregnede fysiske egenskaber af de geologiske lag, der er truffet under boring i undergrunden, vist som funktion af boredybd... Læs mere

 12. kædereaktion

  kæde af fysiske eller kemiske reaktioner, hvor hver enkelt reaktion afhænger af den umiddelbart foregående....Spaltning af uran, fission, i en kernereaktor ... Læs mere

 13. hadron

  (af græsk hadros 'kraftig' og -on), ... ... Læs mere

 14. -tron

  (egl. gr. suffiks om instrument i bred forstand, ligesom bl.a. lat. -trum, -culum, -bulum af indoeur. *-t(h)lom, *-t(h)rom), internationalt suffiks, der danner... Læs mere

 15. deuterium

  tung brint, den sjældnere af hydrogens to stabile isotoper. Deuterium betegnes 2H eller D. ... ... Læs mere

 16. James Chadwick

  20.10.1891-24.7.1974, britisk fysiker. Fra 1919 var James Chadwick en af Ernest Rutherfords nærmeste medarbejdere ved ... ... Læs mere

 17. uelastisk stød

  i fysik stød mellem to partikler, hvor den kinetiske energi ikke er bevaret. Støder fx en stålkugle lige og centralt mod en identisk stålkugle i hvile, bev... Læs mere

 18. antipartikel

  i fysikken en elementarpartikel, som er nært beslægtet med sin tilhørende partikel, men som i visse henseender opfører sig modsat denne. Ved sammenstød me... Læs mere

 19. annihilation

  ... (af lat. annihilatio 'tilintetgørelse', af ad- og nihil 'intet'), i fysikken tilintetgørelse... ... Læs mere

 20. kernefysik (Detektorer)

  Til eksperimentelle studier af radioaktive henfald og kernereaktioner er der udviklet en mangfoldighed af detektorer. De kan registrere og identificere kernepa... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki