Du søgte efter norm

Viser 21-40 af 100

 1. indre lys

  den indre erfaring som højeste norm for religiøs vished; en udbredt forestilling i 1500- og 1600-t., hvor det indre lys kunne tolkes rationalistisk som fornu... Læs mere

 2. tholeiitiske basalter

  ... (efter Tholey i Saarland, Tyskland), SiO2-overmættede basaltiske bjergarter, der karakteriseres ved indhold af normativ orthopyroxen, se ... ... Læs mere

 3. riksmål

  som landsmål betegnelsen for et af de to officielle norske skriftsprog indtil 1929, da riksmål blev til bokmål, og landsmål til ... ... Læs mere

 4. Banachalgebra

  efter S. Banach, matematisk struktur, som både er en algebra og et Banachrum, hvor norm og multiplikation opfylder uligheden: ||xy|| ≤ ||x|| ||y||. Begrebet... Læs mere

 5. dukhobortser

  (af russ. dukhobortsy 'åndskæmpere'), sekt, der i slutningen af 1700-t. opstod og udbredtes i det sydlige Rusland; fra første færd blev den forfulgt af sta... Læs mere

 6. Bulgarien - sprog

  Det officielle sprog er bulgarsk, et slavisk sprog, der tales i ... ... Læs mere

 7. akt

  en større enhed inden for en teaterforestillings samlede struktur. Aktinddeling kan føres tilbage til det græske teater, hvor korsange opdelte dramaet i ... Læs mere

 8. Clifford Geertz

  23.8.1926-30.10.2006, amerikansk antropolog, 1970-2000 professor ved Princeton University. Hans kulturanalyser baseret på feltarbejder i fortrinsvis Indone... Læs mere

 9. Thomas Laub

  1852-1927, dansk organist, salme- og sangkomponist og skribent, uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,... ... Læs mere

 10. allo-

  græsk og internationalt første sammensætningsled afledt af græsk allos 'anden'; foran vokal udelades o som i fx allergi (gr. allo-ergon)....Allo- anvendes ... Læs mere

 11. V.U. Hammershaimb

  Venceslaus Ulricus Hammershaimb, 1819-1909, færøsk præst og filolog. Som student i København protesterede Hammershaimb i 1844 offentligt imod, at medle... Læs mere

 12. augustinerkorherrer

  fællesskab af kannikker ved især domkirker, som lever efter Augustinerreglen....Reguleringen af kannikkernes liv gennem skærpelse af askese og disciplin var... Læs mere

 13. tysk - ældre nyhøjtysk - 1350-1650

  Tyskland manglede i modsætning til England og Frankrig på grund af sin politiske struktur et kulturelt centrum svarende til hhv. London og Paris, hvis spr... Læs mere

 14. operatorteori

  matematisk teori, der omhandler operatorer mellem normerede rum (se Banachrum og norm)....I det fø... ... Læs mere

 15. intonation

  i nyere sprogvidenskabelig praksis tonegang; efter en ældre norm alle de fænomener, der nu sammenfattes under begrebet prosodi, dvs. såvel længde, tryk o... Læs mere

 16. Dachau

  by i den tyske delstat Bayern 17 km nordvest for München. Dachau ligger i kanten af et 18.000 ha stort moseområde ved floden Amper; 42.500 indb. (2010). Me... Læs mere

 17. dansk - det skrevne sprog

  Som skriftsprog er dansk kendetegnet af en meget fast norm; og ved dansk forstås i almindelighed netop denne rigssprogsnorm. Reglerne for stavning af dansk... Læs mere

 18. GTS

  Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, selvstændige og selvejende institutter, som på forretningsmæssige vilkår yder teknologisk service på faglige ... Læs mere

 19. normer

  (af lat. norma, se norm), bestemmelser, der skal opfyldes i forbindelse med projektering og udførelse af bygningskonstruktioner. I Danmark fremkom de første ... Læs mere

 20. normer

  forventninger til og retningslinjer eller standarder for adfærden. Menneskets sociale liv påvirkes i overordentlig grad af de som oftest ret automatiske fo... Læs mere

Viser 21-40 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki