Du søgte efter nuklear

Viser 1-20 af 48

Forrige 1 2 3 Næste
 1. nuklear

  (af lat. nuclearis, af nucleus 'kerne'), i atom- og kernefysik synonym for atom- eller kerne-, jf. fx nukleare våben og nukleart anlæg. ... Læs mere

 2. nuklear terrorisme

  terroristers brug af nuklear teknologi eller angreb mod nukleare anlæg, som resulterer i frigørelse af radioaktive stoffer og udsendelse af ioniserende str... Læs mere

 3. nukleær

  se nuklear. ... Læs mere

  Tags:

 4. atomterrorisme

  d.s.s. nuklear terrorisme. ... Læs mere

 5. radiologisk bombe

  populært kaldet fattigmands-atombombe eller snavset bombe, våben, som indeholder radioaktivt materiale, der med hjælp af en konventionel sprængladning søn... Læs mere

 6. kritisk masse

  massen af fissilt materiale, som netop er i stand til at opretholde en nuklear kædereaktion i et system med et givet geometrisk arrangement og en given materi... Læs mere

 7. missilforsvar (Teknik og økonomi)

  Et missilforsvar består af tre dele: ...En sensorkomponent af radarer og andre sensorer, der kan opdage og spore et angribende missil,...en computerkompon... Læs mere

 8. termonuklear

  (gr. termo- + lat. nuklear), vedr. varme opstået ved atomspaltning. ... Læs mere

  Tags:

 9. Nike-missil

  amerikansk, radarstyret totrins jord til luft-missilsystem, der også kunne anvendes jord til jord. Nike Ajax-missilet, som anvendte flydende brændstof, blev ... Læs mere

 10. eksplosion

  hurtig kemisk omdannelse af sprængstof under frigivelse af gasformige produkter og energi. Begrebet eksplosion omfatter også nuklear eksplosion, der beror ... Læs mere

 11. missilforsvar (Missile Defense)

  Det amerikanske missilforsvar består i 2007 af 18 forsvarsmissiler i Californien og Alaska til midtbane-interception og 18 skibsbaserede missiler beregnet på... Læs mere

 12. nuklearenergi

  (lat. nuklear + gr. energi), energi, der frembringes ved spaltning af atomkerner. ... Læs mere

 13. Dansk Dekommissionering

  ...DD, statsligt selskab dannet i 2000 under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. DD skal stå for, at alle bygninger, anlæg og arealer ved Fors... Læs mere

 14. Forskningscenter Risø

  tidl. sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på halvøen Risø ved Roskilde Fjord; fusionerede primo 2007 samm... Læs mere

 15. bombefly

  militært kampfly, konstrueret til at fremføre våbenlast mod mål langt inde i det fjendtlige territorium. Våbenlasten kan bestå af alle arter konventio... Læs mere

 16. Kridt-Tertiær-grænsen

  ...K/T-grænsen, grænsen mellem ... ... Læs mere

 17. pacifisme

  kunstord dannet ca. 1850 og først fra 1900-t.s begyndelse forbundet med en moralsk, religiøs eller praktisk begrundet holdning, der viser sig som en ubetin... Læs mere

 18. krigen mod terror

  Med terrorangrebet 11. september 2001 blev ... ... Læs mere

 19. termonuklear reaktion

  (1. led af termo- og nuklear), forløbet af kernereaktioner i en fusionsreaktor. For at få to lette atomkerner til at fusionere (sammensmelte) skal de bringes... Læs mere

 20. risiko

  udtryk for sandsynlighed og konsekvenser af en uønsket hændelse, i daglig tale dog ofte kun om sandsynlighed. Sandsynligheden eller hyppigheden udtrykkes v... Læs mere

Viser 1-20 af 48

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki