Du søgte efter oliekrise

Viser 21-40 af 98

 1. Danmark (energiforsyning)

  Før den første oliekrise i 1973/74 var Danmark næsten totalt afhængigt af importeret olie, hvoraf størsteparten kom fra Mellemøsten. Sårbarheden over ... Læs mere

 2. Danmark - økonomi

  Danmark har en lille åben økonomi med stor afhængighed af samhandel med udlandet og uden mulighed for at kunne påvirke de internationale konjunkturer el... Læs mere

 3. Fornuftsægteskab med afkom

  Den koalitionsregering mellem Socialdemokratiet og Venstre, som præsenterede sig i sensommeren 1978, var et helt nyt eksperiment i dansk parlamentarisk hist... Læs mere

 4. Miljøpolitik til lands, til vands og i luften

  I Danmark som i den øvrige industrialiserede verden i Vest og i Øst var den rivende økonomiske vækst i 1950'erne og navnlig i 1960'erne foregået stort s... Læs mere

 5. neoklassisk økonomisk teori

  oprindelig anvendt om den økonomiske teori, der blev udviklet af den britiske økonom Alfred Marshall og skolen omkring ham i Cambridge i sidste halvdel af 18... Læs mere

 6. „Sejret ad helvede til - godt”

  Ligesom en stor del af den indenrigspolitiske debat lige siden den første oliekrise i 1973-74 kredsede også den mere end almindeligt polariserede valgdebat... Læs mere

 7. genanvendelse

  ny brug af kasserede produkter, materialer eller stoffer. Genanvendelse er et gammelkendt begreb. I krisetider var det en livsnødvendighed. I Danmark fik d... Læs mere

 8. „Den sociale massegrav”

  Under indtryk af nederlaget ved 1984-valget valgte Socialdemokratiet at søge forhandling med regeringen om årets finanslov, bl.a. med krav om særlig indsa... Læs mere

 9. olie (historie)

  Olie har i forskellige former været kendt siden oldtiden i isolerede forekomster ved jordoverfladen. Den anvendtes bl.a. til belysning og omtales af Herodo... Læs mere

 10. bil

  ordet bil er dannet af den sidste stavelse i automobil. Ordet blev lanceret i 1902 efter en konkurrence i dagbladet ... ... Læs mere

 11. energiforsyning (Global energiforsyning)

  Verdens samlede produktion af energi i 2004 svarede i energimængde til 10.224 mio. ton olie, hvoraf 37% blev dækket af olie, 27% af kul, 24% af naturgas, 6... Læs mere

 12. Olie og gas

  I de seneste år har Danmark været selvforsynende med og sågar eksportør af olie og naturgas. Indtil slutningen af 1960'erne var der imidlertid ingen, der... Læs mere

 13. Iran - historie efter islamiseringen

  Årtierne efter Sasaniderigets fald var præget af uro og fravær af central kontrol. Persiske stormænd og tidligere guvernører kæmpede mod og indgik aft... Læs mere

 14. Statsbankerot?

  Nordsøens sorte guld: anden runde Når Anker Jørgensen under valgkampen i slutningen af 1981 offentligt luftede sin mistanke om, at Niels Helveg Petersen o... Læs mere

 15. Bibliotekerne

  I 1964, samme år som Statens Kunstfond blev oprettet, vedtoges en ny bibliotekslov med store konsekvenser for børnebogen. Ikke alene styrkedes børnebibliote... Læs mere

 16. ulande

  ...udviklingslande, de fattigere lande i verden eller lande, der befinder sig på tidlige stadier af en udviklingsproces. Der findes ingen præcis definitio... Læs mere

 17. Ungarn - økonomi

  Ungarn havde fra sidst i 1940'erne til 1989 en socialistisk planøkonomi, tæt integreret med de øvrige COMECON-landes. Mens 1950'erne var kendetegnet ved e... Læs mere

 18. finanspolitik

  samlebetegnelse for ændringer i offentlige udgifter og indtægter. De offentlige udgifters hovedkomponenter er offentligt forbrug, sociale overførsler, inv... Læs mere

 19. Danmark - boligbyggeri

  Rester af vægge og stolper, som tegner boligernes form og grundplan, viser, at man i ... ... Læs mere

 20. Danmark

  officielt Kongeriget Danmark, nation og stat beliggende mellem 54° og 58° nordlig bredde og 8° og 15° østlig længde. Foruden det egentlige Danmark indg... Læs mere

Viser 21-40 af 98

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki