Du søgte efter operere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. operere

  (af fr. opérer, af lat. operari være beskæftiget, virke, af opus arbejde, værk), foretage troppebevægelser. ... Læs mere

  Tags:

 2. operere

  (af fr. opérer, af lat. operari være beskæftiget, virke, af opus arbejde, værk), inden for medicin foretage en operation; behandle (en patient el. en sygdo... Læs mere

  Tags:

 3. operere - virke

  (af fr. opérer, af lat. operari være beskæftiget, virke, af opus arbejde, værk), virke. ... Læs mere

  Tags:

 4. amputere

  (af lat. amputare, af amb- + putare beskære), operere bort. ... Læs mere

  Tags:

 5. operabel

  (af lat. operabilis, af operari + -abilis), som kan opereres; som man kan virke med. ... Læs mere

  Tags:

 6. inoperabel

  (af lat. in- u-, ikke- + operari + -abel), som ikke kan opereres. ... Læs mere

 7. JCP

  ...Japanese Communist Party, Nihon Kyosanto, japansk politisk parti dannet 1922, men straks forbudt. Først efter 1945 kunne JCP operere legalt. Partiet anerke... Læs mere

 8. Zero

  ...Mitsubishi A6M, japansk ensædet, enmotors jagerfly fra 2. Verdenskrig. Flyet, der første gang fløj 1939, blev fremstillet til at operere enten fra land e... Læs mere

 9. vojvod

  (polsk (og andre slaviske sprog) hærfører), i Polen og Rusland administrativ leder af en region (evt. underordnet en guvernør); i Polen opereres der stadig ... Læs mere

 10. scene

  (via lat. scaena fra gr. skene 'telt, skur'), i antikken en bygning som baggrund for spillepladsen, siden selve spilleområdet på et teater eller ensbetydende... Læs mere

  Tags:

 11. flystyrker

  omfatter bemandede og ubemandede fly, taktiske og strategiske missiler samt satellitter. Da flystyrker er i stand til at operere med stor hastighed og rækkevi... Læs mere

 12. flyveøre

  ...auriculum alatum, stritøre, udstående øre pga. en affladet kontur i ydre øres brusk på overgangen mellem ørets sto... ... Læs mere

 13. eurodollar

  (gr. euro- + am.-eng. dollar), USA-dollar, hvormed der opereres i Europa og øves indflydelse på europæiske valutaer. ... Læs mere

 14. imago

  (lat. 'billede, afbillede'), i analytisk psykologi og psykoanalyse en ubevidst billed- eller forestillingsdannelse, der betinger den følelsesindstilling og de... Læs mere

 15. snorkel

  (af ty. Schnorchel, beslægtet med da. snorke), strømlinjet rørindretning af hollandsk oprindelse til etablering af friskluftforbindelse mellem havoverfladen... Læs mere

 16. skibsbaserede fly

  fly, der kan starte fra og lande på specielt indrettede skibe, hangarskibe. I 1910 lettede et fly for første gang fra et skib, den modificerede britiske kryd... Læs mere

 17. UdF

  ...Unidad de Fomento, købekraftsbaseret værdienhed til brug ved finansielle kontrakter. Ordningen blev indført i Chile i 1967 og baseredes på forbrugerpris... Læs mere

 18. Olaf Rye

  1791-1849, dansk generalmajor. Rye var født i Norge og kæmpede der mod den svenske invasion i 1814. I 1815 gik han i preussisk tjeneste og deltog i kampene m... Læs mere

 19. selvmutilerende adfærd

  ...selvødelæggelse, selvskade, en selvpåført direkte fysisk skade på kroppen, der ikke er socialt acceptabelt, og som ikke er gjort med intentioner om sel... Læs mere

 20. stealth-teknologi

  foranstaltninger mhp. at undgå eller minimere muligheden... ... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki