Du søgte efter organiske opløsningsmidler

Viser 1-20 af 50

Forrige 1 2 3 Næste
 1. organiske opløsningsmidler

  opløsningsmidler, der kan opløse en række organiske stoffer, fx fedtstoffer. De optages let i organismen ved indånding og aflejres i de fedtholdige bestand... Læs mere

 2. malerhjerne

  hjerneskade forårsaget af længevarende udsættelse for organiske opløsningsmidler, fx inden for malerfaget; se malersyndrom. wiki.template... ... Læs mere

 3. bromoform

  ...tribrommethan, CHBr3, farveløs væske med smeltepunkt 8,3 °C og kogepunkt 150 °C; uopløselig i vand, men opløselig i organiske opløsningsmidler. Frems... Læs mere

 4. epoxylak

  klar lak på basis af epoxybindemiddel, normalt tokomponent, koldhærdende lak med organiske opløsningsmidler. Epoxylak er egnet til forsegling og grunding af... Læs mere

 5. Dyrup

  dansk industrivirksomhed, stiftet i 1928 under navnet S. Dyrup & Co A/S af civilingeniørerne Sigurd Dyrup (1891-1949), Axel Monberg (1893-1971) og Ejna... Læs mere

 6. naftol

  ... (af nafta og -ol), C... ... Læs mere

 7. kontaktlim

  lim, som klæber, blot de limede emner kortvarigt presses mod hinanden. Kontaktlim indeholder fx polykloropren (kloroprengummi) og organiske opløsningsmidler,... Læs mere

 8. nitrocellulosemalevarer

  malinger og lakker med nitrocellulose som bindemiddel, opløst i en høj andel organiske opløsningsmidler. I Danmark anvendtes de tidligere især til lakering... Læs mere

 9. enfleurage

  ... (fr., afledt af fleur 'blomst'), metode til udtrækning af æterisk olie fra planter eller plantedele. Materialet lægges på et lag af koldt fedt. Fra fed... Læs mere

 10. kolesterol

  cholesterol, C27H46O, hvidt, voksagtigt stof, der indgår som en nødvendig bestanddel af cellevæggen hos dyr og mennesker. Desuden findes kolesterol i blod... Læs mere

 11. fortynder

  ...fortyndingsmiddel, opløsningsmiddel, som nedsætter viskositeten af maling uden at virke opløsende på bindemidlet. Eksempler er organiske opløsningsmidl... Læs mere

 12. malersyndrom

  hjerneskade som følge af længerevarende udsættelse for organiske opløsningsmidler i industri og håndværk (fx hos malere, lakerere og g... ... Læs mere

 13. cellosolve

  ... Læs mere

 14. Donald Cram

  22.4.1919-17.6.2001, amerikansk kemiker, professor ved University of California i Los Angeles. I 1987 fik Cram sammen med J.-M. Lehn og ... ... Læs mere

 15. snifning

  (efter eng. sniffing, afledt af sniff 'snuse, indsnuse'), indånding af dampene fra letfordampelige, organiske opløsningsmidler, fx fortynder og benzin, eller... Læs mere

 16. aktivt kul

  mikroporøst kul, karakteriseret ved et stort indre overfladeareal (typisk flere hundrede m2 pr. gram) og dermed velegnet til adsorption af urenheder fra væsk... Læs mere

 17. akrylmaling

  maling, hvis bindemidler er copolymerer, af akrylat- og methakrylestere, evt. med et indhold af fri styren. Der er store variationsmuligheder med hensyn til eg... Læs mere

 18. plastmaling

  ... Læs mere

 19. luftrensning

  fjernelse af støv og giftige eller ildelugtende gasser fra luft. Luft med sådanne forureninger forekommer i en lang række industrielle processer, fx forbræ... Læs mere

 20. rusmidler

  stoffer, der påvirker den psykiske tilstand (se også narkotika). Det drejer sig om nydelsesmidler som alkohol og nikotin, lægemidler i form af fx antihistam... Læs mere

Viser 1-20 af 50

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki