Du søgte efter ortodokse

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. den ortodokse kirke

  (1. ord af gr. orthodoxos, se ortodoksi), den kirke, der historisk er fremgået af den østromerske (byzantinske) rigskirke i 300-t. Den skønnes at omfatte go... Læs mere

 2. den russiske ortodokse kirke

  med mellem 50 og 60 mio. medlemmer (2001) verdens største nationalkirke. Ortodokse publikationer nævner ofte væsentlig højere medlemstal. Den russiske o... Læs mere

 3. græsk-ortodokse kirke

  i snæver forstand de græsksprogede ortodokse kirkesamfund, men betegnelsen bruges også mindre præcist om alle ortodokse kirker. Se ortodokse kirke. ... Læs mere

 4. den russisk-ortodokse kirke

  de russisksprogede ortodokse kirkesamfund i og uden for Rusland, se den ortodokse kirke og ... ... Læs mere

 5. den koptisk-ortodokse kirke

  det største kirkesamfund i Egypten. Traditionen hævder, at evangelisten Markus bragte kristendommen til Alexandria, og at de alexandrinske biskopper, der er ... Læs mere

 6. den etiopisk-ortodokse kirke

  indtil 1974 Etiopiens statskirke, tæt knyttet til kejserdømmet og med en stærk indflydelse på etiopisk samfund og kultur. Den er blandt de orientalske orto... Læs mere

 7. hieratikon

  (gr., af hieratikos 'præstelig'), det uddrag af messebogen og ritualbogen, som det i den ortodokse kirke påhviler biskoppen at udføre. ... Læs mere

 8. eulogi

  (af gr. eulogia 'velsignelse'), velsignelsesformularen i den ortodokse kirke; ordet anvendes også om nadverens indstiftelsesord og om det indviede brød og vi... Læs mere

 9. euchologion

  (af gr. euche 'ønske, bøn' og logion 'samling'), bønnebog; i den ortodokse kirke betegnelsen for ritualbogen med bl.a. liturgierne og sakramenterne. ... Læs mere

 10. hypapante

  (af gr. hypantaein 'gå i møde'), hypante, russ. sretenije, den ortodokse kirkes navn for festen (2. februar) for Marias renselse og fremstillingen i templet ... Læs mere

 11. pravoslavije

  (russ., gengivelse af gr. orthodoxia 'rettroenhed'), den russiske betegnelse for den rette lære, som den kommer til udtryk i de syv økumeniske koncilers dogm... Læs mere

 12. ekteni

  (af gr. ekteneia 'vedholdenhed'), i den ortodokse kirke betegnelse for en leddelt bøn, fremført af diakonen med korsvar for hvert af leddene, fx 'Herre, forb... Læs mere

 13. røgelse

  religiøs-symbolsk anvendelse af røg ved at tænde små træpinde eller træ med olie i. Denne aromatiske røg anvendes ved fx offer, indvielser og renselser.... Læs mere

 14. patriarkat

  i den ortodokse kirke og en række orientalske kirker en patriarks embedsområde. wiki.te... ... Læs mere

 15. hieromonachos

  (af gr. hieros 'hellig' og monachos 'munk'), præsteviet munk i den ortodokse kirke. ... Læs mere

 16. ekklesiarch

  (af gr. ekklesiarchos 'kirkeforstander', af ekklesia og -ark), embedsbetegnelse i den ortodokse kirke for kirkeværgen eller 'den kirkeældste' (ru... ... Læs mere

 17. epigonation

  (af epi- og afledn. af gr. gony 'knæ'), hypogonation, et firkantet stofstykke, som højere gejstlige i den ortodokse kirke bærer ved højre knæ. Det symboli... Læs mere

 18. synakse

  (af gr. synaxis 'forsamling', af syn- og afledn. af axios 'fortjent, tilstrækkelig'), i den ortodokse kirke dels den gudstjenestefejrende forsamling, dels fes... Læs mere

 19. skite

  (ældre nygr., vist efter det egyptiske kloster Skt. Skitis), i den ortodokse kirke et afsidesliggende kloster med et begrænset antal munke. Skiten kan have e... Læs mere

 20. idiorhytmiske klostre

  (af gr. idios 'egen, ejendommelig, særegen' og afledn. af rhythmos 'bølgebevægelse, takt'), ortodoks klosterform, udbredt fra 1300-t.; munkene følger egne ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki