Du søgte efter pakis

Viser 1-19 af 19

 1. pakis

  is der dannes, når drivende isflager af forskellig størrelse og form af vind og havstrømme presses sammen og dermed danner volde af opskruede isflager. Pa... Læs mere

 2. Weddellhavet

  (efter den britiske sælfanger og polarforsker James Weddell, der 1823 berettede om farvandet), havområde, som udgør Atlanterhavets allersydligste del, belig... Læs mere

 3. Grønlandsæl

  Grønlandsælen (Phoca groenlandica) hører til „issælerne“, der yngler på is. Voksne dyr er mellem 1, 6 og 1,9 m lange og vejer op til 135 kg. Nyfødte ... Læs mere

 4. Dijmphna-ekspeditionen

  ... dansk ekspedition, gennemført 1882-83 under ledelse af premierløjtnant A.P. Hovgaard om bord på skibet Dijmphna. Formålet var fra Karahavet at nå Nord... Læs mere

 5. Sydpolsekspeditioner

  udforskning og kortlægning af Sydpolsområdet. Forventningen om at finde et stort landområde mod syd, Terra Australis Incognita, ansporede tidligt til eks... Læs mere

 6. Fra istid til nutid

  Resumé Denne oversigt præsenterer hovedtrækkene i de danske pattedyrs historie gennem de sidste 20.000 år, hvilket svarer til perioden efter isens maksi... Læs mere

 7. Grønland - dyreliv

  Grønlands fauna er artsfattig, men de enkelte arter optræder ofte med store bestande. Havet er rigt på fisk og hvirvelløse dyr, navnlig i de mildere vest... Læs mere

 8. Antarktis

  Sydpolarlandet, den tredjemindste verdensdel; ca. 14,2 mio. km2. Antarktis ligger nogenlunde cirkulært omkring ... ... Læs mere

 9. Nordpolen

  ...geografisk nordpol, det ene af de steder, hvor Jordens omdrejningsakse skærer jordoverfladen; i modsætning til ma... ... Læs mere

 10. sæler

  ...Phocidae, ægte sæler, familie inden for ... ... Læs mere

 11. Endurance

  navnet på tre berømte polarskibe. Det første tilhørte den britiske polarforsker Ernest Shackleton. Dett... ... Læs mere

 12. havterne

  ...Sterna paradisaea, fugl af ternernes familie (se terner). Den er Danmarks almindeligste te... ... Læs mere

 13. James Clark Ross

  15.4.1800-3.4.1862, britisk søofficer og polarforsker; nevø til John Ross. Som ung var han med på John Ross' polarekspedition 1829-33, og det var ham, der... Læs mere

 14. Poul Løvenørn

  Poul de Løwenørn, 11.8.1751-16.3.1826, dansk søofficer; sønnesøn af ... ... Læs mere

 15. John Franklin

  16.4.1786-11.6.1847, britisk søofficer og opdagelsesrejsende. Franklin deltog i 1801 i Slaget på Reden og derefter i en opdagelsesrejse ti... ... Læs mere

 16. Grønlandssæl

  Grønlandssælen mistænkes for at have bragt Phocine Distemper Virus (PDV) til vores område. PDV forårsagede den såkaldte sælpest, som rundt regnet hal... Læs mere

 17. Ved verdens ende

  800 kilometer fra Island lå Grønlands sydspids. Det fortælles, at dette nye land blev opdaget af en mand, hvis skib engang sidst i 900-tallet blev slået ... Læs mere

 18. Hvalros

  Hvalros er en højarktisk art, der siden 1900 er set i danske farvande med 8 observationer fordelt på 5 individer. Hvalrossen har et så specielt udseende,... Læs mere

 19. Klapmyds

  Klapmyds er en arktisk sæl, der størstedelen af året lever pelagisk over store dybder i tilknytning til havisen. Der foreligger 7 observationer af klapmy... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki