Du søgte efter parasitisk

Viser 1-20 af 73

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. parasitisk

  (fr. parasitique, af gr.), snyltende. ... Læs mere

  Tags:

 2. parasitisk krater

  (se parasitisk), mindre krater på siden af en vulkans hovedkegle. ... Læs mere

 3. parasitkrater

  se parasitisk krater. ... Læs mere

 4. kulsvamp

  ...Ustulina deusta, kernesvamp, der vokser parasitisk ved foden af bøgestammer; er især almindelig på døde stubbe. Fællesstromaet (det væv, der omgiver f... Læs mere

 5. øjenorm

  ...Loa-loa, parasitisk trådorm, der kan trænge ind i øjets slimhinde og medføre sygdommen loiasis, se filariasis. ... Læs mere

 6. blodorm

  ...Strongylus vulgaris, parasitisk rundorm hos heste; er globalt udbredt og hører til hestens mest skadevoldende parasitter. Den kan især hos føl og unghest... Læs mere

 7. Trichomonas

  ... (af gr. thrix 'hår', gen. thrichos, og monas 'enhed', afledn. af monos 'ene, alene'), mikroorganisme, der tilhører slægten protister. Den er en parasiti... Læs mere

 8. honningsvamp

  ...Armillaria, slægt af bladhatte hørende til ... ... Læs mere

 9. pentastomider

  (af penta- og gr. stoma 'mund' og -id), Pentastomida, linguatulider, tungeorme, gruppe af ... ... Læs mere

 10. kødkernesvampordenen

  ...Hypocreales, kernesvampe, hvis frugtlegemer (kugle- eller pæreformede perithecier) vokser enkeltvis eller i et blødt, lystfarvet fællesvæv, stroma, som ... Læs mere

 11. parasitær

  (ty. parasitär, af gr. parasit + fr. -ær), som hører til parasitterne; jf. parasitisk. ... Læs mere

  Tags:

 12. spolorme

  ...Ascaridida, orden af orme tilhørende ... ... Læs mere

 13. Parasitter hos fisk

  De fleste lystfiskere, der har fanget og renset torsk, er stødt på torskens gælleorm (Lernaeocera branchialis) – en rød, flere cm lang, snoet „orm“... Læs mere

 14. Tilpasninger hos rørsumpens smådyr

  En rørsump er ofte en monokultur; vegetationen er derfor artsfattig i forhold til andre mosetyper. sammenlignet med andre planter har tagrør til gengæld e... Læs mere

 15. bladmosser

  ...Bryidae, landlevende sporeplante... ... Læs mere

 16. ikter

  (af uvis opr.), Trematoda, klasse af snylteorme hørende til fladorme. De kønsmodne individer er parasitter hos hvirveldyr, visse larvestadier parasiterer sne... Læs mere

 17. Svampe

  Svampe kan i visse tilfælde dræbe sunde træer over store arealer og altså optræde som forstyrrende faktor med stor indflydelse på skovens struktur, dyn... Læs mere

 18. Bladmosser

  Bladmosser skifter cyklisk mellem to generationer; en kønnet, gametofytten, som er den mest iøjnefaldende, og en ukønnet, sporofytten, som har en mere beg... Læs mere

 19. Nedbrydning af ved

  Nedbrydning af ved følger grundlæggende det samme forløb som det, der er beskrevet ovenfor for træernes løv. Blot er der tale om en langt mere kompleks ... Læs mere

 20. appresorie

  tilfæstningscelle, som svampe kan anlægge mod en plantes cellevægge. Den forekommer hos mange symbiotiske svampe, der lever tæt sammen med planteværter, f... Læs mere

Viser 1-20 af 73

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki