Du søgte efter parasitisme

Viser 1-15 af 15

 1. parasitisme

  tæt sammenknytning mellem to levende organismer af forskellig art, hvor den ene part, parasitten, i dele af eller hele livet er ernæringsmæssigt afhængi... Læs mere

 2. Predation og parasitisme på dyr

  Man kalder det predation, når et rovdyr lever af at dræbe og fortære en anden art, byttedyret. Man ser dog også udtrykket anvendt i bredere forstand, f.e... Læs mere

 3. slutvært

  organisme, hvori en parasit afslutter sin livscyklus. Mennesket er fx slutvært for den brede bændelorm (Diphyllobothrium latum). Se ... ... Læs mere

 4. vektor

  (af lat. vector '(en) bærer', afledn. af vectus, perf.part. af vehere 'bære, transportere'), inden for parasitisme en mellemvært, der aktivt fører en paras... Læs mere

 5. Samspil mellem det åbne lands organismer

  Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger – konkurrence, græsning eller herbivori, parasitisme,... Læs mere

 6. vært

  i biologien den ene part i et samliv mellem to arter; betegnelsen hentyder som regel til, at den er levested for den mindre partner, fx for en parasit (eller s... Læs mere

 7. snylteplanter

  halv- og helsnyltere (hemi- og holoparasitter), der via et særligt opsugningsorgan, ... ... Læs mere

 8. parasitter

  snyltere, organismer, der lever på bekostning af andre ved at hente næring fra disse, se parasitisme. Parasitter kan være mikroorganismer, planter, dyr el... Læs mere

 9. vegetation

  (af lat. vegetatio 'oplivning', gen. vegetationis, afledn. af vegere 'bevæge, oplive'), plantedækket som en landskabsmæssig og geografisk variabel på lige ... Læs mere

 10. ernæringsmåder

  ... de mange forskellige måder, som levende organismer skaffer sig næring på. Der er to fundamentalt forskellige ernæringsmåder. Ved den ene, som findes h... Læs mere

 11. insekter (insektsamfund)

  Insektsamfund er tæt knyttede eller løse kernefamilier, hvor yngre generationer bor sammen med et eller flere forældreindivider. Det er mest kendt fra my... Læs mere

 12. Græsning og andre former for herbivori

  Den generelle betegnelse for dyrs fortæring af levende plantemateriale er herbivori. Herbivori omfatter foruden det, man sædvanligvis forstår ved græsnin... Læs mere

 13. symbiose

  i biologi mere eller mindre tæt samliv mellem individer tilhørende forskellige arter, hyppigst mellem to arter. Symbiose omfatter samlivsformer, der spæn... Læs mere

 14. svampe

  ...Fungi, rige, omfattende meget forskelligartede livsformer. Det er anslået, at der findes over 1,5 mio. svampearter. Der er formodentlig mellem 8000 og 1... Læs mere

 15. kradsere

  ...Acanthocephala, række af indvoldsorme karakteriseret ved en tornebesat snabel og mangel på mundåbning og tarmsystem. Der kendes ca. 700 arter. Kradsere... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki